Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κωδ. 1907

Νοσοκομείο
Κοζάνης:
Εθελοντική
Αιμοδοσία
στα Σέρβια

370 πρόσφυγες και
μετανάστες έφτασαν στα
ξενοδοχεία των Γρεβενών
- Πρόβλημα με τις μετακινήσεις

σελ ~ 12

Ιστορική μέρα για την Κοζάνη
- Παρουσία του Προκόπη Παυλόπουλου
εγκαινιάζεται η Δημοτική
Βιβλιοθήκη Κοζάνης
σελ ~ 13

σελ ~ 6

Γιώργος
Γελαράκης
+Μαρία Άρνη
Live στου
αιώνα την
παράγκα

σελ ~ 11

1 Κλαδική
Έκθεση + Συνέδριο
Αρωματικών &
Φαρμακευτικών
Φυτών και
Προϊόντων Αυτών
Περιφέρειας
Δυτικής
Μακεδονίας
- Κοζάνη
η

σελ ~ 7

6846

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

Ράδιο

Λόγος

Ακούστε
live

Με τους
ήχους της
Πανδώρας
και τον
εθνικό ύμνο
η υποδοχή του
Προέδρου της
Δημοκρατίας

σελ ~ 24

Λ. Μαλούτας:
Η νέα Δημοτική
μας Βιβλιοθήκη
και το Μουσείο
Βιβλιοθήκης
καλούνται να
διαδραματίσουν
πρωτεύοντα
αναπτυξιακό ρόλο

σελ ~ 12

Ανακήρυξη
του Προκόπη
Παυλόπουλου
σε δημότη
Κοζάνης
- Απονομή
του χρυσού
κλειδιού
της πόλης

σελ ~ 24

Ο Γιώργος
Κασαπίδης
ενδιαφέρεται
«θερμά» για
την θέση του
περιφερειάρχη
Δυτικής
Μακεδονίας

σελ ~ 12