Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Ιέμπτη
μέχρι θανάτου
ελεύθερο
Οχτωβρίου
Αριθ. Φύλλου 5627
Τυμήφύλ.: 0.15 €
Καθημερινη Ε Ρημερίδα Κοζάνης
BOATAIPOI
Διεθνής η ακτινοβολία
της Κοβενταρείου
Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Κοζάνης
Σελίδα
Μετεγγραφές
Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης
φοιτητών 2018:
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις
Ποιοι έχουν προβάδισμα
| Εγκαινιάστηκε
Το νέο Της Κτήριο
Σελίδα 4
Me ta εγκαίνια του νέου κτιριου tns
Κοβεναρείου Δημοτικής Βιβλιο8nns
από τον Πρόεδρ0ins 4Δημοκρα1as
10 Οκτωβρίου οι εκδηλώσε,s
για tnv έναρξη netoupYias
ins veas Βιβλιοθήκη
Στην τελική ευθεία
η καταβολή
των αγροτικών επιδοτήσεων
Σελίδα 13
Στον 4ο όμιλο
01 Μικτές
«Ημέρας ακροα.
σης πολιτών» από
Σελίδα 14
ΕΠΣ Κοζάνης μαζί
με Φλωρινα, Καστορια
και Ήπειρο
την Ελληνική Αστυνομία στη Γενική
Περιφερειακή
Αστυνομική Διεύ
ΑΠΟΨΕΙΣ
Σελίδα 24
θυνση Δυτικής Μα
κεδονίας
Την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα, από
14.00 έως 22.00 ώρα.
τετραμελής επίτροπή
θα δέχεται σε ακρόαση
πολίτες των Περιφε.
ρειακών Ενοτήτων
Γρεβενών, Καστοριάς
Κοζάνης και Φλώρινας
την έδρα της Γενικής
Περιφερειακής Αστυ
νομικής Διεύθυνσης
Δυτικής Μακεδονίας
Γιατί επανέρχονται
τα σενάρια για Grexit
Ο κ Toinpas το καλοκαίρ, του 2015 οταν αντίκρυσε Την dBuooo
του Grexit έκανε την πΕρίφημη .καλοτού Hna. και έκτοτε napi
στάνει τον μνημονιακότερο των μνημονιακών και τον ηλέον"Qtλοατλαντιστή. tuuy"ατλαντιστών"
Μετά την-κωλοτούμπα. του 2015 σχεδόν ολόκληρη η κονη
η αλλά και οι δημοσιολογούντες διαμορφωτές της θεωρούν
ον δεδομένο r ως το Grexit extl an0μακρυνθεί οον ενδεχομενο
οριστικά
τότε τόσο στο c0ωτερικο σο και στο εξωτερικό οριστικ°noi.
ησαν την ισότιμη Παραμονή της μικρής μας χώρας σε tvaarid Ta
ισχυρότερα κλαμπ της ιστορκής συγκυρίας nou διανύουμε. Οι
ρισσότεροι έχουν μάλιστα την φευδαίσθηση mos το δικαιού.
μαστε και nuc αυτό δεν ήταν an°τέλεσμα ουστών μεθοδεύσεων
και του κύρους nou διέθεταν στο εξωτερικό rpoourn°τητες
στην Κοζάνη
omuco Kow/νος Καραμανλής και ο κ Σημίτης
συνέχεια οτη σελίδ
Σελίδα 11