Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
O KvQ1άκος
Σελήνη 3 ήμερών Ι Ανατολή
numm ll Oxt
eou 2018
Apiep. eik 411751 Eros 142ov i Tu ή 1,50
-ΔΟς 6 54
rent «Μακεδονι ή» Όοθόδοξη
d, Έκκλησία μέ έδου την Πέλλα!
Στό ti.menoa ed ή tpona.
στήν Μακεδονία καί ίδως
ansio
sea dnoty.Ελλα.
ΣΥΡΙΖΑ άπό τήν πλευρά του σχεδιάζει
vd καταθέσει μύ nompn notom άναθεώρη
«New York Timese yum0aνάμε ητο ροσσυ ο ο
Derico Kilotaca στο Pc.
τά.MO eroe atr rygt rut
Τα δύο μέτρα
EBAZAN ti fan.dva ino ioe* _
Πώς στήθηκε το κόλπο
τής Folli Follie στήν Άσία
Ένδεκα χρόνια «μαγειρεύοντο» οι υσολογισμοί
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1917
ΜοΟό ΝΑΤΟ
κατά τής Ρωσσίας
IEQ1σσότερες από 7.000
πτωχεύσεις στην Τουρκία
ΑΕίζει να διαβάσετ
toO Δημήτρη Καπράνου
Σκάνδαλα καί στά
Τι θα γινόταν άν αυτά τά έκαναν οι άλλοι;
«"ΕΣΤΙΑ": ΤΟ σπίτι