Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΠΕΜΠΤΗ

τώρα!

11

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4961/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ: ∆ΥΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Από τις 5 τα ξηµερώµατα
στις «ουρές»!
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ: ΝΑ ∆ΟΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
ΣΕΛ. 13

ΤΟ «ΕΛΛΕΙΜΜΑ» ΚΑΤΑ
ΠΟΛΑΚΗ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Kατέρρευσε
η σκευωρία
για το
ΚΕΕΛΠΝΟ
ΣΕΛ. 5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ
ΣΤΑ ΕΛΤΑ Κ. ΑΧΑΪΑΣ

«Καµπάνα» 38 ετών
για τη ληστεία
ΣΕΛ. 7

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ

ΕΝΩ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ∆ΡΟΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΒΟΡΑ ΤΩΝ... ∆ΑΝΕΙΣΤΩΝ

Ξέσπασµα
από τους
αρχαιολόγους της
∆υτικής Ελλάδας

«Ανήκουστο και αδιανόητο να εκχωρείται η πολιτιστική κληρονοµιά», καταγγέλλουν και πραγµατοποιούν σήµερα συγκέντρωση έξω από το Μουσείο

Τι απάντησαν µετά τα χθεσινά
δηµοσιεύµατα τα υπουργεία
Οικονοµικών και Πολιτισµού

Το θέµα θα συζητηθεί
και στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο
ΣΕΛ. 3

Καθηµερινές
παρεµβάσεις
και διεκδικήσεις
ΣΕΛ. 8

ΤΙ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ
Ο ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ

Σχέδιο ανάπλασης
25 εκατ. ευρώ
ΣΕΛ. 5

ΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΣΤΟΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΗΣ ΒΙ.ΠΕ.

Ανάσα για
Ερύµανθο και
∆υτική Αχαΐα
ΣΕΛ. 13

Α Θ Λ Η ΤΙ ΣΜ Ο Σ

ΠΛΑΤΕΙΑ
ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

ΙΣΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ Η Β΄ ΕΘΝΙΚΗ

Ελπίδες
για δράση
ΣΕΛ. 19-26

Μία
ακόµη...
όαση στην
Πάτρα!
ΣΕΛ. 2