Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Το Παρόν:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ψάχνει Ya an0στάτες-Πάει να στήσεα κάλπες τον Νοέμβριο
Σιο 17% με 22% θα ngerea va μοωθούν μέχρι το 2022
Τα έστα του
Πέφτει μαχαίρι
: Παίζει ο Ζάεφ στα «κόκκινα» δάνεια
Προβλέπονται γεννα!es ρυθμισε
και διαγρα pés αλλά και Πλειστηριασμοί
ΤΟ ΠΑΡΟΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
.353 EYPO 2.www.paron.gr
| Όπου και να κοιτάξεις, βλέπεις μια Ελλάδα πληγωμένη
Στο χεριμος εναι-Οιξενοι μονο για να αρ ο w.
να τα αλλάξουμε ολα
ΘΑΡΡΑΛΕΑ
ταν ορουμε
σαφονται και με τα δανεικα μας εχουν αχμα
τους τους
npos τα πίσω αλλά και Π
δεν Πάει άλλο Και όχι μόνο γιατί η επιβίωση
έχει γίνει Πολύ δύσκολη. Τίποτε πια δεν εί
ΟΥΡΗ ' παλεύει, onus σε όλεs τ1s μαύρες
στιγμές τns Ιστορ!as μαs έκανε οΕλ.
invas, Που συνεχίζει να είναι παντού πατώρα, ακόμη κι αν οι
καρέκλα. ΟΠου και να κοιτάξεις γύρω
σου, Πλάι σου, όΠου φτάνει το μάτι σου, αυτό nou βλέπεις σε ανησυχεί, σε τρομάζει. Α.
ντικρίζεις την Ελλάδα σου βαριά ηληγωμέvn. Σε όλα τα μέτωηα. Με πρώτα τα εθνικά,
φισβητούν την ελληνική σου ταυτότητα. Να
σου λένε ότι αυτά Που έχειs δεν είναι δικά
σου, είναι δικά του s. Και το χειρότερο είναι
να βλέπε1s τουs συμμάχ0us σου, Που Πολέ
μησεs δηλα τ0us, nou Πάντα ήσουν μαζί του
ρών. Onos κάνε
ε1as σου μπροστάρηδεs σε όλουs
ναι δεδομένο και οι στερησε!s δεν
ντε- φέρονται μόνο για την επιβίωση τηs δ1ns έχεις κατοχυρώσει εδώ και αιώνεs, να αμ
Να κάτσουν
Που το παει ο Ν. Φίλης-Άγρια επίθεση εφ' όλης της ύλης κατά Τσίπρα
θολομαί0s
και Ιερώνυμ0s
Δεν τους φταίει η Εκκλησία,
να την κάνουν μπάχαλο
. Ο πρωθυπουργός θελει τον Μάιο, ο άλλοι Αραγασάκης κλπ.) p τείνουν τον Οκτώβρη
δολώματα-6ώρα Που θα φέρουν Ψήφους
ETMPwnnNAT
στ snincs.
ΣΑμα υπέ ωσε UsMe
μαθε τέλεσμα ο Ευτερν
Ο υπουργό
Παιδείas K. Γαβρόγλου
Μετά τα Αρχαία και την ιστορία,
ξηλωνει και τα θρησκευτικά!
τοακωμ6s του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρ. Το Συμβούλιο τηs Επικρατείas ακυρώνει τα νέα Προγραμματα ΣΠουδών Που θέλει
λου δη σΜεβ
να επιβάλει ο υπουργός γιατ εναι αντισυνταγματικά και οδηγουν σε προσηλυτισμό
την αύξηση τον ασφαλιστικών
ριασμ0us φταινε και τα θρησκευτικά. Και
αστον αέρα, με αφορμ
τον
κ τα
του
τημα ms συνεργασ1as με τη "Μαns
Παιδείas κ. Κωνσταντίνο. Γιβρώ
γλου με tis Προθε σει$ του. Είχε ήδη
μιονά. Αλλά και λόγω άλλων παρεμβάσεων του
συμφωνεί με τιs ηολιτικέs ιδε
Δεν μένουν, όμως, στ1S Προστριβ6s aués, nou
ταυτότητα, παίρνει τον γκασμά και το
Ηδη, ΠΟΝ από έναν μήνα έβαλε στο στόμενου Προγράμματ°s και τα βιβλία του
(2003-2006), με τον υΠΟυργό κ. Γιβρόγλου
να απειλεί με ηειθαρχικ6s διώξειs! Μια αριvns» του Σοφοκλέ0us και έβγαλε φετφά
as Ελλην Kris Γλώ00as και ραμματε1as ano
το Πρόγραμματου Λυκείου, Ypoopovus στα
Όταν, μάλιστα, οι ηρόσφατεs anopdois
και Μητσοτακη
οι Υερμαν1KES
660/2018 και 926/2018 ms Ολομέλει
του Συμβουλίου τnsE
Παλια του τα ΠαΠούτσια την ανακονωση τηs
Πανελλήνι asEvons Φιλολόγων, σύμφωνα με την onoio: «Ελληνικό σχολείο xups
ΝΟΥΝ τα εν λόγω Προγράμματα επειδή εΣΕΛ.4 |
Αυτοματοοιουνται οι οιαδικασ1es
XWpis την "Αναγόνη" του Σοφοκλή είναι
σχολείο με δυσαναπλήρωτο έλλειμμα naioeias, xapis ουσιαστική αγωγή δη
αλλά και, onws σημειώνουν με έμφαση οι
is, «οδηγούν σε προnio
να σ suda edes se τοτε ε ou as
και ω1s ανάδειξη cs υπέρτα ns a as,
ms aanns». Στη συνέχεια μπήκε η Ιστορία
ms. Και ο νικά ο κ. Γαβρόγλου ανακάλυ
με ότι για τα Μνημόνια ts aYpies Περι
nés τον συντάξεων, τη ληστρική υπερφο
εφαρμόσει ο unoupos Παιδε asal συνε
stous καθηγ es
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 14
κ ελεύθε oven ve u τονη
στο κ κανο
χίζει να απειλει με δι
Autos εναι ο αιολογισμ0s του εργου
των σωτήρων μα$ στα 10 χρόνια
102,50» στα Μνημόνια
Τρώγονται μεταεύ τους στο ΚΙΝΑΝ
r coommor
.-1 θα παραλάβουμε
Είναι ο tipos nou χάθηκε από την αγορά
προστάσε σοβαράδιλήμΤματα βρίσκεται πλέον το
ΚΙΝΑΛ, κα0us φουντώνει η συΜε Ποιον θα Πάνε μετά τις εκλογές
onioas anoer ώνυμα στελέΗ αλήθεια για τιs συντάξε!s
Tns ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
«Μια νέα απόπειρα συγκυ|
οωτερικο για την εηομενη μερα των εκλογών. Αν, δηλαδή,
σε Περίπτώση nou δεν υπάρχει
αυτοδυναμία, θα συμπράξει με
τη ΝΔ και τον κ. Μητσοτάκη,
επισημαίνοτα μάλιστα ou σε
Περίπτωση κυβερνητικής συνεργασία,uno us napodoes
ΣΕΛ. 12
με οριστκή και αμετάκλητη εξοφάνσητών ενα ομειναοών δυτου ΠΑΣΟΚ από τον noλικό χάρτη», εησημαίνουν τα
Η κατάσταση στο ελληικό τραπεακό σύστημα
τάκη ή θα πάει αηέναντ,
ΣΕΛ.11
σεενα
ΚΙΝΑΛ. Αφετέρου, άλλα εηώ_
Οικονομικοί κανό Es και ανυπακοή
τώρα ηρέηει να ξεκαθαρίσει το
ταου ΠΑΣΟΚ έχει Πάει «δανεκή» στον ΣΥΡΙΖΑ και ο νέ0s
Τοόλο θέμα είναι αγκάθι, Kaαναφορικά με τη ΝΔ, όυ
ται στη λογική ενοs διμέτ nou
τόσο κόντρα στη ΝΔ όσο και
κόντρα στη κυβέρνηση ΣΥΡ
esδο στο ε sou νηρόο om
συνεδριαση ms Εκτελεστικής
ραμματε astou KINA με τον
λευση και υβε
με τον σ om vn
ueunou
ΣΕΛ. 8
νεργασια ιδιατερα μετην αμyu νεοφιλελεύθερη ηγεσία
συΠρε να ε ανασυσηε ρωσει
Πολακα και εκλογικα κατα
Χά έσωέναμε αυτ ντον
Γεράσιμο:Νοταμ1avos
κρύβεται που από το τραπεζικό κραχ
Στον το xo n κυβερνηση
1 για τα κονδύλια για το Προσφυγικό
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 14
εο χτυπημα στον ι υπο n καταργηση των κρατικων οημοσιευσεων!
Έτοιμα τα
ορίσματα μετά
ό 13
ΗώρατηS αλήθε1as
ha-Star, ANTI-Nova και στη μέση ο ΣΚΑΤ
για το μαύρο στην ΕΡΤ,ΠουΠλήγωσε τη χώρα
Συνδικαλιστικά «μαχαίρια»
στονΕΔΟΕΑΠ
Στον πλοίαρχο του «ΑΠΑ ΖΩΝΗ 11»
ρίχνουν τι, ευθύνεs για το ναυάγιο
οι εμπειρογνώμονεs
ΊδιαφήμισηΤο Mega, a
'EEA 12