Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
S σκέψεις
για τον 11Q0εδ00
Κυπριαν00 isp°μάρτυρος καί Όυστίνης μάρτυρος
Σελήνης τελ τέταρτα : Ανατολή ήλίου 721-dog 7.0T
Τοίτη 2 Drtupigiou 2018
|ApeBu. Φόλ, 41 167 l'Eroc 1420v 'Twn 1,50
τού Μανώλη Κοττάκη
καλύτερός σύμμαχος
τών έθνικιστών ο ΣΥΡΙΖΑ!
κά στην οίκία κορυφαίου συνεργοτη του στά
Εξάρχεια τον νον Πρόεδρο της Δημοκρατος
Ομιλούν για ταύτιση VMRO-ΝΔ οι διεθνιστές δυαδηλοτές ύπερ της
Μακεδονίας ;
φείο Του άπό Τον νον Πρωθυπουργό Αλλες
npooun1κάτητες της ουντηρητικής napara.
νη μηλοτυ at
η Της νύ αίσέλ@et,ή
τα Πράνματα στά Σκόπια etAu
κες σκέμε9ς γιά τον Πρόεδρο κοί
την συνοδέν
'H ΈΧΧλησία
Ελλάδος
παοαπεμπεται σε οικη
οί υποκλοπές καί το «σχέδιο Πυθία
Αρ (ερέων στην Κωνσταντινούπολη συ ητή
ΕΝΑΣ Ελληνο tpravo po
6 ret
tuos trcyr pr adno
u flat ay
nar rand aab
é κ ροοουν την άποψη τους γιά την σχισματκη 'Εκκλησία Όλοι τους δΕν Beoov τό ζητΤκράτοας είνα, υπό την έκκλησ αστική δικαιο.
δοσία τοΟ Πατριαρχείου της Σερβίας, τό όη0io
και μοναχές Αυτό ecupraav
τι δέν είναι δυο
Αποχορεύμε
από συμμαχικη άσκηση
ΕΨυγαν 124.501
γεννήθηκαν 88.553!
μέ τη Σερβική Έκκλησία-Ησαν όμως όλοι άπ0orde otrepi i Eid rt χθεσμό
(mnohodolalaiv
18.792 kivutoe tó201
Εδώ είναι Μπαλκάνια, δεν είναι (ακόμη)Ανση
as of (τη χε ο a nerd reow
Term dmd 15.30
στην συμ.