Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1 876
"Ώρά αποφάσεων,
αξιότιμοι
ακαδημαϊκοί
Σελήνη 20 ήμερών ! Ανατολή ήλίου 7.19,-Δύσις 7.12
Τιμή 1,50 (μέ τήν προσφορά 4€
Κρίσις χονφής
Τήν άποβολή έγχρίτων μελών ζητεί ό Βασίλειος Πετράκος
Εκπληκτική μελέτη γιά τήν ανάπτυξη τής Θρά
ήταν πάντοτε έπείγον νά διακοπεί ή πολυτελής
Η αποτελεσματική αντςωμένος στη χαρέΆλά
εξουσία
τοϋ Tri4μαχου Μαράτου*
μέχρι τέλους
ό λαός
ΗΔΙΑΠΡΕΠ δαπανεπιστημιακός
Περιπέτεια
Επιβεβαιωσις«Εστιας»-Άονειται να παραδώσει ο Τσιπρας
INTPOOO,
Πρός πρόωρη εξοφλη
τυπα τα ομόλογα
των δανείων του ΔΝΤ
ρές.Ήάπόασις της ιταλικής κυβερνησεως νάαψηθνές ΝομισματικόΤαμείο.Ή Κυβέρνησις επιδιώκει
ίδέας
Δημήτρη Καπράνου
«Τα 7 τεχνάσματα
τον Θεμιστοκλή
τού Τίτου Άθανασιάδη (σελ.8)
λούσε μέ τόν δρο «γεροντοκό
λούσε πάντα σέ καλές τιμές.
ΥΕΣτό Αλακαλακούμπα, Χοχορήγησης ασύλου
| pouood προτιμΟΟΟΕτόπακό
της, ένα μεγάλο παλιό άρχορόλο, bef1η γνώριξε γιά μνο, ένα ύπέροχο έπιπλο τής
mou, καλομε κόσμο
τού Άα Πελεκάνου(σελ 9)