Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 28.09.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6130
Τα στοιχεία του δευτέρου τριμήνου για το ελληνικό ΑΕΠ
Η Moody's βλέπει ανάπτυξη 2% για Ελλάδα το 2018
01 0001 και οι οιαδικασιες του προγράμματος
Επιχορηγούνται οι εταιρείες που έχαναν πρόσλήψεις
Ο ΟΟΥανισμός Απασχόλησης Ερ ατιχού Δυναμικού αναχοινώνει Η ΤΕΡΝΑ ανάδοχος
πως ξεχινά την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 χαι 000 12η μεσημβ0-1 για τους νποσταθ
νή χαι ολοκληρώνεται την Τετάρτη 31 Οκτώβρίου 2018 χαι (ορά
23:59 η υποβολή ηλεκτρονιχών αιτήσεων στο «Πρόγραμμα επιχοQήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εΟΥασίας, με
στοχο την ενισχυση της ρευστοτητας και της απασχολησης την
πεοι(00) της οικονομικής χουσης».
διασύνδεσης
11 ελοποννήσου
-εχινουν αμεσα οι χατασχευαστικές εργασίες για τους Υποσταθμούς της ηλεκτρικής διασύνδεσης
, μέσω του προγραμπως σημειονει η σχετική ανακοινωση
ματος, πρόκειται να επιχορηγηθούν ιδιωτικές επιχειρήσεις
χαι εργοδότες του ιδιοτικού τομέα για νέες θέσεις εξαρτη μενης εργασιας πΛηρους η χαι μερικής απασχο/ησης που
Κρητης-Πελοποννήσου,
μετά την
του αναδόχου για το έργο.
Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει ότι μεΑύξηση 14% στον πλούτο
των Ελλήνων αταγράφει
η Allianz
ρια εταιρεια για την χατασκεLOU
Μετάβασης-Αντιστάθμισης
Νοτιονατολικ
καθώς και την αναβάθμιση και
επέκταση του υφιστάμενου υπαίθο1ου Υποσταθμού στην περιοχή των
Χανίων στην Κρήτη ανακηρύχθηκε
η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΑΕ», έναντι
που θα επιχορηγηθούν, υποχρεούνται να διατηρήσουν και
τις επιχορηγούμενες και τις μη επιχορηγούμενες θέσεις
εργασίας για χρονιχό διάστημα ίσο με το εγκριθέν διάστημα
επιχορηγησης.
18,5 εχατ. ευρώ.
αξιολόγηση,t τεσσάρων
μικών
Μετα την
εταιρειων που συμμετειχαν στον
διαγωνισμό (καθώς όλες Χρίθηχαν
αποδεκτές από τεχνικής πλευράς)
προέκυψε ότι η ΤΕΡΝΑ προσέφε
ρε το χαμηλοτερο συγκριτικα
τιμημα.
Συγκεκριμένα, οι προσφορές που
κατατέθηχαν για το έργο με σει
καταταςης ειχαν ω εςης:
l.Κοινοπραξία SIEYUAN-GEDI
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των
ελληνικών νοικοκυριών αυξήθηκαν με ένα υγιές 5,8% το
2017, μετά από δύο χρόνια αρνητικής ανάπτυξης, σύμφω
να με την 9η €κδοση της «Παγκόσμιας Έχθεσης
μεγαλύτέρη ζημιά
«Τα οικονομικά στοιχεία του
ΟΑΣΑ αποδεικνύουν ότι η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΕΛ
κατόρθωσε το ακατόρθωτο:
ακριβότερα εισιτήρια, πολύ
λιγότερα έσοδα, μεγαλύτερη
ζημιά, σχεδόν διπλάσια κραπολύ
Όπως αναφέρει ο όμιλος, ο κύριος μοχλός ανάπτυξης
ήταν τα χρεόγραφα που αυξήθηκαν περισσότερο από
30%, αντικατοπτρίζοντας τις ανερχόμενες κεφαλου αγουτιληνα
Ειδικότερα ο κ. Καραμανλής
ανέφερε: «Η επίσημη
δημοσίευση των οικονομικών του Ομίλου ΟΑΣΑ
(Σταθερές Συγκοινωνίες και
Οδικές Συγκοινωνίες) για το
3. ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ
4. ΤΕΡΝΑ ΑΕ
Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τα
διακά τμήματα (υποβρύχια χαι
Ταυτόχρονα, τα ελληνικά νοικοκυριά συνέχισαν να
μειωνουν το χρέος τους, οι υποχρεωσεις μειο)θηχαν για
έβδομη συνεχόμενη χρονιά (2017: -3,8%). Ως αποτέλε
σμα, ο δείκτης χρέους των νοιχοκυριών υποχώρησε στο
62,1%, απόλυτα ευθυγραμμισμένος με τον μέσο όρο της
ευρωζώνης.
βρίου, επελέγη ο ανάδοχος και για
τους Υποσταθμούς.
αιωνει
σημειώνει ο Τομεάρχης ανησυχίες μας για τις αστιΥποδομών και Μεταφορόν κες συγκοινωνίες της Αθή
Συνεπώς το σύνολο του έργου
εισέρχεται σε τροχ
εντός του χρονοδιαγράμματος που
ια υλοποίησης,
εντός του 2020, τονίζει ο ΑΔΜΗΕ.