Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Νέο τεστ για τις τράπεζες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018/ τιμή: 1,30 €
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
τος: 940 .
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) Άσκηση αντοχης σε κεφάλαια-«κόκκινα» δάνεια-κινδύνους αγοράς
Νέο τεστ για τις τράτες
BALLAST WATER TREATMENT SYSTEMS
SCRUBBERS RETROFI
Άλλο ένα mini stress test καλούνται να Περάσουν
οι τράπεζες της Ευρώπης μέσα στο 2018-our
χρόνως με την άσκηση ακραίων καταστάσεων Που
βρίσκεται σε εξέλιξη για τις ευρωπαϊκές τράπεζες,
πλην των ελληνικών, το οποίο ξεκίνησε χθες από
την ΕΒΑ ΜΟΛΟν τι ειναι η 5η στη σειρα σχετικη
άσκηση διαφάνειας, θαπρέπει να σημειωθεί Πως
είναι από τις πιο πλήρεις Που έχουν διενεργηθεί,
καθώς οι αρχές εμπλουτίζουν διαρκώς τις απαικαι ασκούν συστηματικό έλεγχο στα
στοιχεία. Σημειώνεται Πως η άσκηση αυτή έρχε.
να Προστεθεί και στο επικείμενο SREP (Supervisory Review and Evaluation Process-Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης), το
οΠοίο διεξάγει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
και συνοψίζει όλα τα Πορίσματα των εποπτώνγια
ένα δεδομένο έτος, ενώ και αυτό παρέχει κατευθύνσεις ως προς τις ενέργειες στις οποίες Πρέπει
να προβεί η κάθε τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Αρχη
Τραπεζών διεξάγει από χθες την ετήσια πανευρωπαϊκη άσκηση διαφάνειας και ηδη βρίσκεται
σε επικοινωνία με 130 τράπεζες στην ΕυρώΠη,
Προκειμένου να της χορηγήσουνμια σειρά αποστοχεία να τις δραστηριότητές τους. Ανάμεσα στα
130 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συγκαταλέγον.
ται ασφαλώς και οι 4 συστημικές τραπεζες mςΕλ
λάδας. Τα στοιχεία αυτά αποσκοιούν στην έγκυρη ενημέρωση των αρχών, αλλά και των επενδυτών, σε ό,τι αφορα τους Παράγοντες που μπορεί να
επηρεάσουν την «υγεία» των πιστωτικών ιδρυμά
τών. Μέσα από τα στοιχεία αυτά n EBA αποκτά
ένα ακόμη σημαντικό ερΥαλείο για την παρακολούθηση των κνδυνων και τον εντοπισμό των τρατων σημείων
ματος, αλλά καιγια mv επιβολή υς Πειθαρχιας συν
αγορά. σελ.3
21 O-8OT 0427
WWW.SCORPIOS-SECURITY.GR
Μικτή εικόνα στο εξάμηνο
λειτουργικ
ρίας, Περιορισμό τον ημιών και περατέρω
συρρίκνωση του κ
η ΔΕΗ κατά το Πρώτο εξάμηνο του 2018, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που
ανακοίνωσε χθες. Παράλληλα, καταγράφηκε
ελάττωση του κύκλου εργασιών της εταιρείας
λόγω μείωσης τόσο της ητησης σε ηλεκτρική
Γενική Συνέλευση και Ετήσια Συνάντηση της WFE
Ραντεβού στην Αθήνα
δίνουν 99 ξένες
18,60% Εισόδημα
16,49% Άλλες οφειλές
στην εγχώρια αγορά, σελ.15
Με τη συμμετοχή υψηλόβαομων στελεχών από 99 χρηματιστήρια-μέλη της Παγκόσμιας
Ομοσ ιονδίας Χρηματιστηρίων
(VVFE) θα πραγματοποιηθεί-νια
Πρώτη φορα στην Ελλάδα-n58n
Γενική Συνέλευση και Ετήσια
Συνάντηση των μελών της, στο
τριημέρου αυτού, καθώς Πέραν
της Ετήσιας Συνέλευσης θα ακολουθήσει συνέδριο στο οΠοίο
θα αναλυθεί ο Παγκόσμιος χρηματιστηριακός χάρτης όπως αυτός διαμορφώνεται σήμερα. Σε
μια εποχή όπου το ήτημα της
αξιοποίησης της ΚεφαλαιαγοAttica Group
Ενίσχυση κερδοφορίας
Λετουργικά κέρδη Παρ τη σημαντική αύξηση του
κόστους καυσίμων
λόγω έκτακτων κερδών από Πωλήσεις Πλοίων
παρουσίασε η Attica Group το α' εξάμηνο του
ΟΙ «Πηγες»
τον ληξιπρόθεσμων!
οφειλών (κε
διάστημα από 2 έως και 4 Οκταβρίου. Το Χρηματιστήριο Αθηρας στην οικονομική ανάπτυξη
κυριαρ
1.6.2018-30.6.2018) την HSW, στην onoia
ελέγχει πλέον το 98% του μίκ. σελ.13
εκπρομο
στις 10/8/2018
σώπουςτών99πακόσμιωνα οφωση των τιμών σε όλα τα asset
33,33% Πρόστιμα
ρων Που «αποτιμώνται» σε κεφαλαιοΠοίηση άνω των 80 τρισ.
δολαρίων μέσω 45.000 εταιρειών,
προκειμένου να συζητήσουν τις
νεες εξελίξεις στον παγκοσμιο
Χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι Προβολεις των διεθνων μέσων του
χρηματοπιστωτικού συστήματος αναμένεται να εστιάσουν συ
χώρα μας κατά τη διάρκεια του
classes allOEAE
των αναλυτών, στο συνέδριο της
WFE θα καλυφθούν μεταξύ άλ
λων: ο ρόλος των χρηματιστη
ριων και των Οικον Εκκαθαρσης στην αναγέννηση της οικονομιας και η ενσωματωση της
τασης του ESG στις Παγκόσμι
επενδυτικές επιλογές του buyside. σελ 2
ναυτιλία
Debate για τα πράσινα καύσιμα
Ενα εντονο debate Βρισκεται σε εξελιξ μετα υ
τον ναυτιλια ων εταιρειων με αφορμή την επικεμενη
το 2020. Αν και όλες από όσες τουλάχιστον έχουν
τοποθετηθεί δημοσίως τάσσονται υπέρ της χρήσης των νέων καυσίμων, επισημαίνοντας
Παράλληλα και τους Προβληματισμούς τους αναφορικά με την ασφάλεια και τη διαθεσιμότητα
τους,
101,6 + 80,7 δισ. ευρώ τα χρέη προς το Δημόσιο
Στο εντυπωσιακό ποσό των 82,28 δ σ ευρω ανερχονται οι ληξηροθεσμες οφειλες των φυσικων
αι νομικών προσώπων Προς το Δημόσιο, εάν συνυπολογιστούν και τα ποσά των Προσαυξησεων,
των τ ων και των λοιπων πρόσθετων συνεισπραττομενων επι αρύνσεων. Αυτό Προκύπτει από τα
αναλυτικά στοιχεία για τις ληδπρόθεσμες οφειλές των φορολογουμένων τα οποία περιλαμβάνονται
σε έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Προκειμένου να απαντήσει σε ερώτηση κονοβουλευτικού ελέγχου. σελ.4
ύση που επιλέγει κάθε εται
αι διαφορετική, σελ.12
αποφαση
lie Group
Φρένο από
Εκυνάκθηκαν
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 400 ΕΥΡΩ
ΠΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΟΥ
nRothschild
ο Πρωτοδικείο
Ελληνικό
Χρήστος Ιωάννου Κτηματολόγιο κατοικιών
ενοικια
του συμβούλου
το αδι ξοδο για
Για ρυθμίσεις Που «πιθανολο.
γούνται αντισυνταγματικές» κάνει λόγο απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για
τα ασφαλιστικά μέτρα Που κατέ
θεσανοιδικηγόροιτης Πρώην ΕΚ,
ΧΑΑΕ Εθνικό Κτηματολόγιο)νυν
Ελληνικό Κυματολόγιο, με muopφιΝΤΑΑ ΟΠως μετονομάστηκε
αλλάζονταςνομική μορφή μεβαση τον ν.4512/2018, σελ 10
Οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις, το ενδιαφέρον ξένων
για απόκτηση κατοικίας στην Ελλάδα, σε συνδυασμό
μετη μείωση των αποθεμάτων κατοικιών, αφού οι νέες
κατασκευές κατά τη δεκαετία της κρίσης είναι ελάχιστες, οδηγούν σε σημαντική αύξηση των μισθωμάτων
η ΟΠοία σε ορισμένες περιπτώσεις, όπος είναι αυτή
στην περιοχη Κουκάκι, στο κέντρο τηςΑθήνας, φθάνει
και το 35%. Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα ενοικια
σεων της REMAX Ελλάδας, οι τιμές κατά την τρέχουσα
χρονική Περίοδο εμφανίζουν κατά μέσο όρο ετήσια αύξηση 8,4% σε ολόκληρη την επικράτεια, σελ 10
Ανα μετώπιση
του bra
σαφέςγί εται
ογάν)
στον όμιλο FF Group, με nvarloσυμβούλων
σε μια κρισιμη χρονικη συγκυρια
ςπου θα δώσει
απαντήσεις ουν επενδυτική KOlβιομηχανία Παιχνιδιών
«ΠΑΙΧΝΙΔΙ» ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΊΑ
ρηματικής δραστηριότητας, ειδι-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα