Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 22-ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27135
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
στην επταετια
«Βλέπει» το
Δημοσιονομικο
πληρώσει ΦΠΑ
Μοσκοβισί: «Τουλάχιστον 50 δισ. ευρώ από διαφωνέν ΦΠΑ καταλήγουν στις τσέπες εγκλημα
τιων, απατεωνων και τρομοκρατων»
ξέλιξη αποτελεί το γεγονός
έχασαν έσοδα σχεδόν
οτι η οικονομικη οραστηριοτητα ενισχυ
εται για εχτο συνεχομενο τριμηνο τονι
ο Ελληνικό Δημοσιονομικό
Συμβούλιο και προβλέπει ότι
φόρο προστιθέμενης α
ξίας (ΦΠΑ) το 2016
τη που 0ημοσιευ σε σηΤο Γερμανικό
ΥΠΟΙΚ
προχωρησε στις
οικε τον
εκτιμησεις για τα
Ευρωπαι
«έλλειμμα ΦΠΑ» δεί
ξύ των αναμενόμενων
εσόδων από τον ΦΠΑ
χαι του ποσου που
μελέτη της EuQωπαϊ
το έλλειμμα φ
κυμάνθηκε μεταξύ των
ληνικά προγQάμματα προβαί
μανικό Υπουργείο Οικονομικών, στ
πλαίσιο της μηνιαίας έκθεσης που δημο
σιεύει. Ο ΟΧτασέλιδος απολογισμός χαταλήγει, έπειτα από μια σύντομη ιστορκή αναδρομή των τελευταίων δέκα χρόνων, στο συμπέρασμα ότι η «Ελλάδα ολοκλή!ωσε με επιτυχία το τρίτο πρόγQαμμα προσα!μογής». Η χώρα αξιοποί
ησε τα τQ1α προγράμματα «για να εφαQ
Ρουμανία και
στην Ελλάδα
κάτω του 5% έχουν το Λουξεμβούργο, η
Σουηδία, η Ουγγαρία, η Ισπανία, η Μάλτα, η Ολλανδία χαι η Κύπρος.
κών εσόδων από τον ΦΠΑ σε σύγκριση με
13,2% το προηγούμενο έτος
ΦΠΑ στην ΕΕ είναι η Ρουμανία
η Ελλάδα (29%), η Ιταλία (26%), η Σλο
Σε ονομαστικούς όρους, το έλλειμμα
ΦΠΑ μειώθηκε κατά 10,5 δισ. ευρώ, φθάΤο έλλειμμα ΦΠΑ μειώθηκε σε 22
κράτη-μέλη, εκ των οποίων η Βουλγαρία,
η Λετονία, η Κύπρος χαι οι
μπσει ο
για τιες
ώσγες, bu
μον ανταμεί δ η στο 12,3% των συνολι
Κάτω Χες ες εμφανισαν τις
στην ΕΕ, με επίπεδα ελλείμματος ΦΠΑ
είωση
καλύτερες
Ελληνες
επιστημονες
στρεφονται στην
ΥΠΟκειμενικη
NontiKń
Διαταραχη Υια τη
μαχη κατα του
Alzheimer
Το «μένα σκάνδαλο» της Danske Bank εξαπλώνεται
στη Βρετανία
Το σκάνδαλο για ξέπλυμα μαύρου χοή
ματος στην Danske Bank έλαβε σήμερα
(σ.σ. ΠαQασχευή) νέες διαστάσεις, χαθώς η β!ετανική αΟΧή εγκλημάτων
η λίστα με τους λογαριασμούς
που χρησιμοποιηθηκαν για πληρωμές 200
δισ. ευρώ μέσω της μονάδας της Danske
Bank στην Εσθονία από το 2007 έως
πτες, όπως ανακοίνωσε η ίδια η τράπεζα
) ανακοίνωσε ότι ερευνά τ
τα1Q1ών εγγεγ!αμμένων στο Ηνωμένο
Αστεροσκοπείο Αθηνών: Η
ανυπαρξία
σημειων συΥκεντρωσης μια απο τις
αιτιες της καταστροφης στο Ματι
«Πρόκειται για μέγα σκάνδαλο» δή
ε στα
ωνες που
να και πληθα
Στην πρόληψη της νόσου Alzheimer
και μάλιστα πQ1v από την ε%δήλωση της
Με αφο!μή σερά πρόσφατων αναφορών και δημοσιευμάτων σχετικά με την εξά
ουν ζητώντας τη λήψη αυστηρών μέτρων
για τα δισεκατομμύρια ευρώ που υποτιθέ
ται ότι «ξεπλύθηκαν» μέσω ευρωπαϊκών
πλωση της φονικής πυ0%αγιάς στο Μάτι χαι του διαθέσιμου χρόνου για ενδεχόμενη 0Q
γανωμένη εκκένωση της πεουχής, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών αναφέρει πως «
ΕΧτίμηση της Qεαλιστι%ότητας μιας επιτυχούς εκκένωσης της πε!ιοχής πρέπει να λά
ει υπόψιν της τον ταχύτατο χρόνο εξέλιξης της πυ0%αγιάς, τη Quμοτομική κατάστασ
στο Μάτι, την ανυπα!ξία προδιαγεγQαμμένων σημείων συγκέντQωσης χαι ειδικών ση
ένα ακόμη π Qωιμότερο στάδιο, αυτό της
Υποκειμενικής Νοητικής Διατα!αχής,
στοχεύοντας να δημιου07ήσουν ένα νέο
Εκπρόσωπος της NCA δήλωσε ότι η
βρετανική υπηρεσία συνεργάζεται με άλ
λους κυβερνητικούς φορείς για να περιο
νσεων, και οτι οποια
μιας πυραγιάς αλλά χατά την εξέλι ή της και κατόπιν εκτίμησης του κινδύνου
χρησιμοποιούν εγγεγραμ
Διατυπώνει μάλιστα πέντε σημεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εξαγωγή σχε
γκεφαλογράφου EGI GES 300
κων συμπερασματων:
Βρετανικές και ρωσϊκές οντότητες χυ
Στο πρώτο σημείο, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών αναφέρει πως η ΣΕΛΙΔΑ
μη αναστρέψιμη όταν φτάσει ΣΕΛΙΔΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα