Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
ΣΕΛΙΔΕΣ| :
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
EATAJ κωδικός 8711
Ετος: 6ο-Εγνατία 64-Τηλ. 2310 240 652-FAX: 2310 242 778 ΤΦ.: 1 E-Αρ.Φύλλου: 1342 Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018
Το «Ασημένιο Βέλος»
δεν έμεινε για πολύ
στη Θεσσαλονίκη
Ποιοι οι λόγοι
Αναβάθμιση Τ
Θεσσαλονίκ
με άρωμα
Χορου
ΕΤσι θα ειναι Το νεο
αεροδρόμιο«Μακεδονία»τηςθεσσαλονικης
Δωρεάν 30 μηλας
από Τον ΟΑΣΟ
Πώς θα μπεις
στην κλήρωση
S>>> 6
Δωρεάν Εργαστήρι Μουσικής προπαιδείας στην Κεντρική Παιδική Βιβλιοθήκη
Δωρεάν καρδιολογικές εςετάσεις στη Θεσσαλονίκη
Που θα βρείτε
την Εφημερίδα
Ξεκινούν την 1η
Οκτωβρίου στην
Μακεδονία ρίψεις
εμβολια κών δολωμά
Των για τη Λυσσα των
κόκκινων αλεπούδων
Δωρεάν καρδιολογική εξέτα-Ιαλίστων. Ο έλεγχος θα! Σεπτεμβρίου μέχρι τις 12
ση και ηλεκτροκαρδιογράφ-1 πραγματοποιείται στα Δημο-Ι Οκτωβρίου και ώρες 9πμ
ημα για τη χορήγηση κάρτας | τικά Ιατρεία του Δήμου Θεσ-1 2.00 πμ Τηλέφωνα επικοιυγείας αθλητή
(σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχ.Bl αίσκάκη 4 στην Τριανδρία! 2310509020, 2310509053
3254/2018), σε παιδιά ανέρ- 1 και επί της οδού Μονα
γων, δικαιούχων ΚΕΑ (κοι-1 στηρίου 53-55 στον 3ο
νωνικού εισοδήματος όροφο, κατόπιν τηλεφωνικού
αλληλεγγύης) και ανασο-Ι ραντεβού, από Τις 20
Η «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ»
διανέμεται καθημερινά στα
περίπτερα της Θεσσαλονίκης από το
Πρακτορείο «ΑΡΓΟΣ».
Στους συνδρομητές απο
στέλλεται τόσο από τα
ΕΛΤΑ όσο και με διανο
μείς.
Για εγγραφή συνδρομητών:
Τηλ.2310-240652
σαλονίκης επί της οδού Καρ-1 νωνίας : 23 1 3 3 1 864 314,