Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 19/09/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 26ο-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Ευρωπαϊκή ΚενΤρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
Ιδού τα νέα χαρτονομίσματα 100 και 200 ευρώ
Βορείου Ελλάδος
Δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός
Διαρθρωτικά Προβλήματα
εμποδίζουν την ισχυρή ανάκαμψη
ENTERPRISE GREECE
NVEST&TRAD
Δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός σε Ο,ΤΙ αφορά την
πορεία βασικών δεικτών που αΠΟΤελούν βαρόμετρο στις
αξιολογήσεις των αγορών για την μακροοικονομική σταθερ.
ότητα και υγεία Της Οικονομίας τονίζει ο Σύνδεσμος.
Η ολοκλήρωση του 3ου Προγράμματος
δημοσιονομικής Προσαρμογής τον περαστ οικου οθων αγο ην λάδα
onole E00δανεισμόςτης, σημε υπό
ΕΠΙσκεψη Του Ε. Τσακαλώτου
σε Λονδίνο και Βερολίνο
στο μικροσκοπιο των αγορών, από Τις
ΟΠΟιες θα εξαρτάται σταδιακά όλο και
στο μηνιαίο δελτιο του ο ΣΕΒ. Αυτό
σημαίνει ότι δεν
ε ησυχασμο σε Τ α την ο εια
επΤρεπεται κανενας
βασικών δεικτών nou an°Τελούν βαρό.
μετρο στις αξιολογήσεις των αγορών για
την μακροοικονομική σταθερότητα και
υγεια της οικονομιας.
Σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλωτος θα συμμετάσχει ως Παρατηρη
τής σε συνάντηση Τουδικτύου υπουργών
Οικονομικών της ΕΕ, Του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού κόμματος (PES Ecofin ministeria!
network) στο Βερολίνο, σύμφωνα με ανα
κοίνωση του Υπουργείου
την ιδια ημέρα θα μεταβει στο Λονδινο, όπου
θα παραστεί στο 13ο Ετήσιο Ελληνικό
Roadshow, το οποίο διοργανώνει Το χρηματι
στήριο Αθηνών (19-20.9.18)
Εκπαίδευση
μαθητών
Των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ
σε δυο ειδικότητες
WApoooooo, στο kpdm
>>( 3η
Στην προκήρυξη διοίκηση του δήμου δυνατότητα να uno- οπόλεως θα οργαδημόσιου ανοιχτού Θεσσαλονίκης.
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για Την Μέρος του Προϋπο- 10 Οκτωβρίου
ανάθεση του έργου λογισμού των εργατης ανάπλασης του σιών θα καλυφθεί Το έργο θα αποτε- από ΜακέvZjKwYK
αξονα Αχειροποιή. από το δάνειο nou λέσει συνέχεια του έως Τσιμισκή) για
Του-Αγίας Σοφίας, έλαβε ο κεντρικός ήδη υπάρχοντος την αποκλειστική
στο Τμήμα απότην δήμος από Την Eup- πεζόδρομου στην χρήση πεζών, με δεύΤε
Τσιμισκή έως
Λεωφόρο Νίκης, Επενδύσεων και Σύμφωνα με τη δροστοιχίες φωτι- αλία, διαμορφώνεπροϋπολογισμού συμφωνα με την μελέτη, στο"kop- στικά σώματα, καθπερ.nou 2,8 εκατ. προκήρυξη οι ενδια- μάτι" απότην Τσι- στικά και Ποδηλατό. Μητροπόλειος.
ευρώ, Προχώρησε η φερόμενοι έχουν Τη μακή έως Τη Μητρ- δρομο, ενώ TO
βάλουν ΤΙς Προσφο- νωθεί ένας εμπορρές τους μέχρι τις ικός πεζόδρομος
(ως συνεχεια Του
noη υπαρχοντος
Τριήμερο «λουκέτο»
σε υποκαταστημα
Τράπεζας
χυτό δάπεδο, δενευτερο Τμημα, Που
θα οδηγεί στην napται ως Πλατεία