Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
www.e-aggelia.gr
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9624 . ΕΤΟΣ 34° . ΤΙΜΗ 1 € . ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Τις 686,68 μονάδες
Ανοδος 0.58%
ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΙ ΤΟΝΟΙ
ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΟ
της έριδος
κάθειρξη 42 ετών
στον «βιαστή
της Δάφνης
Σελ. 4
HANDELSBLATT
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Μεταναστευτικό και Brexit στο επίκεντρο
της άτυπης Συνόδου Κορυφής
Αισιοδοξία
Θετικό είναι το ισοζύγιο των ροών
μισθωτής απασχόλησης του Πρώτου
οκταμήνου του 2018 και
ρφώνεται στις 281.813 νέες θέσεις εργανεται στις 281.813 νέεαθδιαμορφώ.
σίας, αποτελώντας την υψηλότερη
επίδοση. Πρώτου οκταμήνου έτους
από το 2001 μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠληροφοριαΗ Ελλάδα απέχει
από την επιστροφή
στις αγορές
Σελ. 2
κού συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ".
Αθροιστικά, νια την περίοδο Ιανουάριος-Αννουστος 2018, οι αναγγε
λίες Προσλήψεων ανήλθαν σε
1.786.045 θέσεις εργασίας και οι
ΚΑΤΑΡΡΙΨΗ ΡΩΣΙΚΟΥ IL-20 ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ
ΕκτόνωσηΤης κατάστασης
δια χειρος ROUTIV
Σελ. 16
αποχωρησεις
έφτασαν
1.504.232, εκ των οποίων οι
863.552 ήταν αποτέλεσμα καταγγε
λιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή
λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 640.680 οικειοθελείς
ELDORADO GOLD
αποχωρησεις
Για τον Αύγουστο του 2018 προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο Προσλήφε
ων-αΠΟΧωρήσεων κατά 7.748 θέ
σεις εργασίας. Συγκεκριμένα, οι
αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε
187.160, ενώ οι αποχωρήσεις σε
4.908. ΑΠότιςουνοχωρίσεις
194.908. Από τις συνολικά 194.908
αποχωρήσεις, οι 93.941 προήλθαν
από οικειοθελείς αποχωρήσεις και
οι 100.967 ano καταγγελίες συμβάσεων αορίστου,χρόνου n λήξεις συμΑίτημα για αποζημίωση
750 εκατ. ευρώ
για τις Σκουριές
βάσεων ορισμένου χρόνου
Έστω και μια θέση εργασίας είναι
νται σε αναζήτηση)ηους Που Βρίσκο.
νται σε avammon. Ολογικός
Σελ 5