Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

25oC, 12:00

27oC, 20:00

23oC - Υγρασία 46%-95% - Άνεμοι: Δ - ΒΔ 2-3 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:24 - Δύση ηλίου: 19:42

€0.80

Ó÷Ýäéá ãéá ôçí ðáëéÜ ðüëç

Η προσπάθεια άντλησης ευρωπαϊκών πόρων από το σχέδιο για την οργάνωση της
αγοράς της πόλης ως open Mall είναι το ζήτημα. Το θέμα κίνησε πρώτος ο Εμπορικός
Σύλλογος, στο πλαίσιο της σχετικής κατεύθυνσης της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), που απευθύνεται και
αφορά σε όλες τις ελληνικές ιστορικές πόλεις. Το σχέδιο αποδέχθηκε και το Επιμελητήριο, που μπορεί ν’ αποδειχθεί ο σημαντικός εταίρος του Δήμου
χρηματοδοτώντας κατά το προβλεπόμενο μέρος το όλο σχέδιο. Το ιστορικό, εμπορικό κέντρο της πόλης γίνεται ολοένα και περισσότερο κάθε χρόνο,
τόπος προσέλκυσης επισκεπτών. Η κύρια και βασική προέλευσή τους προέρχεται τόσο από τις κρουαζιέρες όσο και από τις προγραμματισμένες,
ημερήσιες εμπορικές εισόδους στην πόλη των τουριστών από την υπόλοιπη Κέρκυρα. 3>>

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4728

ΔΙΧΑΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ÊáôÜ ðëåéïøçößá ôï Open Mall
Aν και δίχως ομοφωνία
του εμπορικού κόσμου,
το Δημοτικό Συμβούλιο
ψήφισε υπέρ της πρότα
σης χρηματοδότησης Αν
οικτού Εμπορικού Κέντρ
ου στο ιστορικό κέντρο

Ìüíïí ãéá ôçí ÊÝñêõñá áõîÞèçêáí ïé áößîåéò Ñþóùí åðéóêåðôþí!

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Έγκριση, αλλά… Δεκτικό eν μέρει, βρήκε τον τοπικό,
εμπορικό κόσμο, η προοπτική ίδρυσης ενός open Mall στο νησί.
Η υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση (Ανοικτού) Εμπορικού
Κέντρου, εγκρίθηκε, τελικώς, κατά
πλειοψηφία το βράδυ της Δευτέρας, απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο.
Θα γίνει, δε, με τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου
και Εμπορικού Συλλόγου σχετικά
με τη δημιουργία μιας δομής, στην
οποία θα συμμετέχουν περίπου
250 εμπορικά καταστήματα, παρόμοιας συνοχής μ’ ένα κλειστό mall. Ο μοναδικός προορισμός που κινήθηκε ανοδικά και μάλιστα αρκετά εντυπωσιακά είναι η Κέρκυρα, αλλά ο
Σελίδα 5>> αριθμός των Ρώσων τουριστών στην Κέρκυρα είναι σχετικά μικρός και αποτελεί περίπου το 6-7% της συνολικής κίνησης των επισκεπτών από τη Ρωσία.
3 >>

Ôé ðñïâëÝðåôáé
óôçí ôñïðïðïßçóç
ôïõ Êáíïíéóìïý
ôçò ËáúêÞò áãïñÜò

×ñõóü âÜñïõò 385 êéëþí óÞêùóå ï Ä. ÑÜëëçò

14>>

7>>

2.364 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
σήμερα απ’ το λιμάνι
Aegean Odyssey: 07:00 - 12:00 ÅðéâÜôåò: 380
MSC Lirica: 13:00 -19:30 ÅðéâÜôåò: 1.984



Τελευταία νέα από την εφημερίδα