Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
14 EEPI MAT
εφημερίδα r
BINTI AEK 1-2
EE. Μένας είσαι Ματοιούλις!
Σκοτ σε τον η 0182:81 O Λ θουα os στο φιλικο τουρνουα Νεοφ το Χανδρι tns
μεΤ pino το 3 οευτερο επτα ηρι τη ntn ενω εκανε τρομερο nai ν με z no to s
ιριμπαουντ και 4 ασιστ ι ιαν onou os και χαντερ αξιοι συμηαραστατε$ με :14 no του s
.Οριμα ε 0 Μωραιτη n0υ πετυχε 8 novtous κα ειχε ασιστ Συνεχεια σημερα
γιατη «Βασιλισσα Πουδίνει δυνατο Φιλικο με τηΧιμκι ( 17:30 CosmoteSport4)
Τιεννοούσε οουζουνίδης
για αφαίρεση Πίεσης
|llililiKOC-..καφές
στην πλατεία!
|.oreno nimiin enn ir mure eawit"
IpinoVIO ΟΠόφε (20:30
ΟΑΚΑ) με ΠΑΝΙΩΝΙΟ
στην ομάδα
Της Νέας Εμοονης
ToIxIMAN
Σε δρόμον!
ΚΟΥΠΑ
«Πάμε για Τον Tian,
είμαστε κοαύτερη
Ομάδα υπό τον ΠΑΟΚ»
O AIBATIA
ΑΠΑΝΤΗΣΕ!
Εκτός για «ανάσες» ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΓΚΑΛΟ,
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, μέσα ο ΠΑΝΝΙΩΤΑΣ
Εοταλε για χόρτο xess
o Kpodtes, tous
Παει KDilu
nou «ipAenay» Πρόβλημα
με το Πρόστιμο για mvanop0λή
εχουμε ουν!0110-1