Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2018 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1317
ΕΤΟΣ 25ον
ΤΗΛ.: 265 10 22044
FAX: 26510 79437
ΤΙΝΉ ΦΥΛΛΟΥ: 0.80 ΕΥΡΩ . e-mail: [email protected]
Για να ελένχεται η διακίνηση προσφύγων
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ!
Ενίσχυση των συνόρων της Ε.Ε. με
10.000 συνοριοφύλακες μέχρι το 2020
Δυναμική και αποτελεσματική για την ενί.
σχυση των ευρωπαϊκών συνόρων με μια «κανονική» αστυνομία, προκειμένου να ελέγχουν τη
διακίνηση των προσφύγων και να αυξήσει τις
επιστροφές εκείνων τωνοποίων απορρίφθηκαν
οι αιτήσεις για άσυλο, προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο Έλληνας Ευρωπαίος Επίτροπος
για τη Μετανάστευση, τις Εσωτερικές Υποθέσεις και την Ιθαγένεια Δημήτρης Αβραμόπου.
λος. Συνέχεια στη σελίδα 20
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΙΑΝΟΣΥΝΗΣ Στοαποκορυφωμαη«Πολιτικαι Προβλημα
ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤ
κοντρα» των δυο υποψηφίων
! nlemoupja
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ Η ΑΠΑ Σ0ΦΙΑ
των Κέντρων
Υγείας στην
Μια σημαντική νίκη για τη χοιστιανοσύνη
επετεύχθη μετά την αρνητική απόφαση της
τουρικής Διχαιοσύνης επί της προσφυγής,
με την οποίο ζητούνταν να μετατραπεί η
Αγία Σοφία από μουσείο σε τζαμί, καθώς το
Συνταγματικό Διχαστήριο έχουνε ότι δεν
συντρέχει λόγος
να αποδεχθεί το
αίτημα της Ενοσης Υπηρεσίας
Μόνιμων Βα
κουφιών ιστου
κών Μνημείων
και Περιβάλλοντος. Η εν λόγω ένωση είχε προσφύγει το
2004, ποοκειμένου να ανοίξει η Αγία Σοφία
για μουσουλμανική προσευχή, ωστόσο τότε
περιοχη μας
Προ ημεραν, τη Δευ
τερα 27 Αογούστου
έχασε τη ton της μιας
48ΧΡονη μητέρα δύο
Zraba 21
Ιατήυχων παιδιών.
.tla"
Ερευνα-σοκ! Εννέα στους δέκα Ελληνες
mστεύουν ότι θα σφίξουμε Περισσότερο
το ζωνάρι, παρά την έξοδο στις αγορές
Ηταν 10 το βράδυ, Aofdiverpe αδιαθεσία
στο σπιτι της το οποο
βρίσκετα 50 μέτρα από
το Κέντρο Υγείας Μαρ.
Γράφει ο
Φώτης
Z. 11ανταζής
ΔιχηγιΟος
Το κέντρο υγείας λόγο
ελλειψης ιατρών εκείνη
την ημέρα είχε κλείσει
στις 15:00. Ειδικότερα
2ου σύμ4ονα με χαταγ.
η ποοσφυγή είχε μείνει αναπάντητη. Ομως η ένωση δεν το έβαλε
κάτο. Ακολούθησε εχ νέου τη διχαστική οδό, προσφεύγοντας το
2005 στο Συμβούλιο της Επιχρατείας για να λάβει ακόμα μία αρ
νητική απάντηση, 2rvfgua ση oeusa 23
Μαύροφαντάξει το μελλον
στος Ελληνες, παρά την
20 Αυγούστου! Εννέα στονς
10θε Ουάιοπολ τιές
γελία της Πανελλή ας
Εξοδο από τα Μνημόνια στις
της λιτότητας Σννέχεια στη σελ 22
2mtxt1α στη σελίδα 21