Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΟΥΑΛΟΥ 9616 . ETOI 34. TINAN 1 € . ΤΕΤΑΡΤΗ 12 rETTE MapIOY 2018
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 692,04 μονάδες
πτώση 1,84%
ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ: ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ, ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2050
Μείωση
γεννησεων
και αύξηση
των θανάτων
ΑΝΩ ΑΠΟ 5.200 ηΕΡΙΤ ΩΣΕΙΣ
ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
Μητσοτάκης: Η κοινωνία
κρίνεΤαι από Την στήριξη
στους ασθενέστερους
Στο παραπέντε
Ψηφίστηκε από το Τρίτο Θeprvo Tpri.
νια τη μεταφορά 100 ν μαθητών Πptotoοργιάζει
η ρευματοκλοπή
ΝΕΟΣ ΚΟΚ
«ΚΟΥΔΟΥΝΙ» ΣΤΙΣ 09:00
nov npoactmoev συνεχώς αλλά και τω
μικός Enmponis wav Περιφερειών 1100
στους ηλικιωμένους oonyoyc
δειχθεί μειοδοες στους tiupcp1εις δια.
Χωρίς κενά και
με βιβλία ξεκίνησε
η σχολική χρονιά
30.06.2018, έως τις 31.12.2018.
oua fioqua cv tan με Hdinoses ".eh.