Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΡΟΛΟ
Την πεποίθηση, ότι η θεσσαλονί.
κη, η Μακεδονία και η Βόρεια Ελ.
δα, μπορούν να παίξουν ξεχω.
ριστο ρόλο, εξέφρασε ο πρωθυΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
NBG BUSINESS SEEDS
Τη συνεργασία με το Ίδρυμα
Ωνάση στο πλαίσιο Του Προγράμματος NBG Business
Seeds ανακοίνωσε, η ΕΤΕ, με
Τον πρόεδρο Κώστα Μιχαηλίδη
την εκτίμηση ότι μπορεί να υπάρ.
ξε, περαπέρω τόνωση των διμε.
ρών σχέσεων με Τις ΗΠΑ, εξέφρα.
σε ο οντιπρόεδρος της Κυβέρνη.
σης ηάννης Δραγασάκης.
πουργός Αλέξης Τσίπρας,
Σελ. 7
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 . Αριθμός φυλλου 912 .
E n IXEIP H M A T I K H
ΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜ
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΕΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ
απότη AEO
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΑΘ
Ο Ομιλος Ιατρικού Αθηνών, υλοποιεί εδώ και χρόνια ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ιατρικής εκ
παίδευσης που περιλαμβάνει run.
θωραιατρκών συνεδρίων», δήλωσε ο &ευθύνων Σύμβουλος
του Ομιλου Δρ Βασιλης
Τους επισκέπτες της φετινής 83ης
ΔΕΘ, υποδέχεται στα έγκατα
της ύδρευσης, γιορτάζοντας
παράλληλα τα 20 χρόνια από την
ΜΑΤΙΑΣ
ίδρυσητο πρόεδρομε
τον πρόεδρο και
διευθύνοντα συμβουλο
Γιάννη Ν. Κρεστενίτη
Δυναμική αντίδραση εκτόνωσης
μετά από 7ήμερο sell-off
. Σελ.
#ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
#ANAMATH Ano KANNO
ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ
"Σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός
για τη χώρα και το επιχειρείν δεν
περιοριζόμαστε σε μια τυπική συμ.
μετοχή, αλλά σκοπεύουμε να ανα.
δείξουμε τα οφέλη που μπορεί να
φέρει η έρευνα", δήλωσε ο γενκός διευθυντής της Abbie Πα.
-Η Παπαστράτος έχει από καιρό
διατυπώσει δημόσια το όραμα της
για ένα μέλλον απαλλαγμένο από
τον καπνό του τον αρου και προς
αυτή την κατεύθυνση
στε.», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της
ς Ιάκωβος Καργαρωτος.
σχολης
Σελ. 1
Σελ. 8
Μπορείτε ιστότοπο αβάζετε adini.μερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr