Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
μέχρι θανάτου
ελεύθερο
Σεπτεμβρίου
Αριθ. φύλλου 5605
Τιμή φύΑ: 0.15 €
Καθημερινή ΕΨημερίδα Κοζάνης
-ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ
Οι ανασκαφές για τον ΤΑΡ
εμπλουτίζουν
τον αρχαιολογικό χάρτη
της Δυτικής Μακεδονίας
Σελίδα 1
«Ανοιξαν»
οι εγγραφές σε ΑΕΙ
και ΤΕΙ
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν
οι πρωτοετείς φοιτητές
polm,
στη Δυτική Μακεδονία
Σελίδα 9
Οι δύο μονάδεs του ΑΗΣ
Αμυνταίου έπρεπε
να είχαν αναβαθμισθεί.
Σχέδιο anonoinons ευθυνών
ano us ouvenes tns «βραδυ
pAeyous βόμβas του ΑΗΣ
Αμυνταίου», nou είναι έτοιμη
να οκασει, φαινεται
να αναζητει η ΟΙΟΙΚηση
ins ΔΕΗ.
ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ . OIATA
Στον Τετράλοφο
μεταφέρεται προσωρινά
Το Ειδικό Σχολείο Κοζάνης
Σελίδα 13
Κύπελλο
εφοριακο
της γειτονιας
Σελίδα 12
ΕΛΣ Κοζάνης:
Τα αποτελέσματα της Α' Φάσης
και τα ζευγάρια του δεύτερου γύρου
δημιουργεί
ΑΠΟΨΕΙΣ
η ΑΑΔΕ
Σελίδα 24 Η φορολογική διο
κηση στρέφει το ενδια.
Πορεία προς εκλογές
Το θαύμα της ναυμαχίας του Ναυαρίνου δημι
ούργησε το ελληνικό κράτος,αλλά η επιβίωσή
του εξαρτάται από την επανάληψη του θαύμα.|
τος, κατ' έτος. Αυτά τα μάλλον εύστοχα σημεί.
ωνε ο πρέσβυς Αγγελος Βλάχος σε κάποιες από
τις διπλωματικές του αναμνήσεις. Πέρασαν χρόνια από τότε.
Σεπτέμβριος, λοιπόν, και θα υποστούμε-όπως
συμβαίνει πάντα-εξαγγελίες περί του «οικονομικού θαύματος" που πρέπει να αναμένουμε το!
2019, κατά την άποψη του πρωθυπουργού Αλέξη
Τσίπρα.
εξυπηρέτηση των πολι
τών με κατ' ιδίαν συ
ναντήσεις στον τόπο
διαμονής τους. Από τ
αρχές του έτους αλλά
ζει εκ βάθρων το πρό.
σωπο της σκληρής
εφορίας, καθώς, όπως
Φαίνεται, υπάρχει
ανάγκη ενημέρωσης
του πολίτη, των λογι
στων και των εruχειρη.
| EL KOZANRE
Σελίδα 16
συνέχεια στη σελίδα 4