Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
L Στυλιανή ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2018
Rδρυτής-Νυ όλα ς Kapad i os 1951-1974 180
ripu-B δό p1α Σταυρίδοο
lkplo&ος Β' (1974).
Appti
Ο αγιασμός στα σχολεία της Δράμας
-aro τη, JIalla Αράμα
Προβλημάτισαν
Οι «Μαυραετοί
9η θέση στα 2
μέτρα η Κορακάκη
Αγίου Χρυσοστόμου Δράμας
Μεγάλη επιτυχία
Η ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΊΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
θα διανεμηθούν ενημερωτικά
σημείωσαν οι αθλητικοί | |
άδια κυκλοφοριακ
περιεχομένου από Αστυνομικός
αγώνες Χρυσοστόμεια
Έκτακτη αιμοδοσία Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πινακες
από το Νοσοκομείο
Οι κοινωνικές τάξεις
Του Ευάγγελου Χ. Μαρινόπουλου
κατάταξης ανέργων για 30.333
θέσεις πλήρους απασχόλησης
Δραμας
ώρα 20.00, θαφτάοα σ ην πόλη μας η
ΤΟ Γοκό Νοοοκομείο Δράμας ουμ
αμ δ Ο ι θα pr ο
-Οι θέσεις στους Δήμους Δοξάτου, K. Neu
ροκοπίου, Παρανεστίου & Προσοτσάνης
ξεις των μαθη
Εκτη τάξη). Το
βρίου στη διαδικτυακή πύλη
κατάτα ης ΑΕργυρο το γραμμα
llevarE10
θεωρούσα p σικ τη ού τα παιδ όταν
30.333 θέσεις εργασίας πλήρους ατα.
σχόλησης, καθώς και ο Προσωρινός
Τάξη και κάθε χρόνο, Εφόσον προόδευαν, ανέβαιναν βαθμιαία στην Δευτέρα Τάξη στην Τρίτη και ούτω καθεξής.
ανωτέρω Προγρ μματος
'ΕΕ.it. Ai AidiE
Κατάταξης
Ανέργων περιλα Ιβάνα τους
μετέχειοενέες δράΟΒις ευα [email protected]
ησης που διοργαιώνοντα aru το
ΕΝικό ΚΑ Αμαδοοίας και Συλλο
γους Εθελοντών Αιμοδοτών, με στόχο
γωντου OpYa σμού, ηλκίας 18ετών κα
άνω, που θα εργαστούν για χροκόδωστημα οκτώ μηνών με πλήρη απασ eληρη και ασφάλιση στους Ευβλέποντες
κάθε φορά ανώτερη από την προΤΗούμενή, Αντιθέτως το σύστημα αυτό
μού έδινε χαρά, την χαρά τής προόδου.
Στο Γυμνάσιο πάλι οι τάξεις. Δάβαα
Εξεταζόμουν από τους καθηγητές μου
ΟΑΕΔ στην ενότητα ΠρόΥΑμα-Προώθηση της απασ06δοτών, προτράτο τάς τους ναγίνουν
ουστηματικοί οδοτες καθώς μόνο
σης, όπως έχουν καθοριστεί βάσει της Δημόοος Πρ -λrpης μέσω προγραμμ των κονωφελούς χαρακτήρα
ακλησης Νο8/2018.
άσπρα στις τρεις πρώτες τάξεις και χροoap.ά στις επομενες τρεις.
άρχισε να μη μου αρέσει, όταν
για πρώτη φορά το 1952 το ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οι πίνακες έχουν αναρτrpei στο δοδοτυακό τόπο του
Ποροφέροες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοοολάγος παρουσίαζε τις κονυνικές τάξεις
Ξεκινούν οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις
hupeoia Αιμοδοοίας Δράμας, καλεί
ήμερα ο μμετέχουνδοο ρου Νοά
. .. om ,ses:
Η Δράμα στο επίκεντρο
Της έβδομης τέχνης
Kadwa Ανα ο τόμο ολ Ο Μαρξ ο ειδα
μας υπήρχαν
δοτες, εκτός από το πρωινό ωράριο
το απόγΕυμα 18.00-20.00
φορά και στην ενερατοίηση των
τερη sua0θητοποίησή τους, στη μετου
μόσιο υπάλληλο, αγρότες και εργάτες
κέν το πα κιο και πληβεί.
Προσεχώς η επίσημη ανακοίνωση για την ιδρυση παραρτήματος
Σχολής (νηματογράφου στη Δράμα
arw von τή υν κουγαν τερα της
του ής κοουνίας, με στόχο την αιρί
yciac, του ΕΕΑ καιτου ΓΝ. Δρ μας,
για την προοακυση νέων εθελοντών
της Σουφος θεοδωρίδου
μάτυν χώρας μας
είσαι γιος ενός φτυρύ αγρότη, το θέμα
Τα χρόνια περνούσαν, εγώ ωρίμαζα
στερά βιβλία (από το Mein Kampf του
διάβαζα την Αγία Ταφή, δεξιά και
Συνελήφθησαν ο" δυο δράστες
στόδουλος Μαμ σάκος και ο πρό
500 κιλών χαλκού
στο Φωτολίβος Δράμας
ζαντζάκη, γενικά ό,τι βιβλίο έ1eq τε στα
Μήκους Δράμας κ Ab της Tep
αστυνομικών της Ομάδας Δημόαας Ασφάλειας του Τήματος Ασφαλείας Δρά
μαςσε σuepγασίαμε τους αστυνομικούς
του Αστυο.κού Τμήματος Προσοτάνης
της Διεύθυ σης Αστυνομίας Δρόμας δύο
Στο πλοίσο της συνέντευξης ο
κ. Μαμαάκος ανοφέρακε στην
έναρη των προφάπιβαλκών aanλύσεων, καθώς και για την πόλη
που εινα έτοιμη να υποδεχτεί την πόλη μας σε ολόκληρο τον
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
κα να quAGempa τους λάτρας της
νακαλόσω όλους τους
σεις θα ενα καλύτερες
από κάθε άλλη χρονιά,
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑ00Σ 64 ΤΟΜΩΝ
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
καιεπουλλετα η πορου.
lma,σημμωσε μεταξύ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Δέχεται κατόπιν ραντεΒού
Τηλ. 2521300628, κιν. 6947778803
κος μ λησε και για την
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
[email protected]
O. "Καλαμιά"
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παράδοση
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα