Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 11.09.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6117
Πώς διαμοαφώνεται η ει όνα στο επτάμηνο
Χέρι-Χέρι αυξήθη αν εξαγωγές και εισαγωγές
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έQyou ανέρχεται σε
1.510.000.000 ευρώ
Ποιοι θα ειναι οι 15 σταθμοί της 7ουμμης 4 του Μετρό της Αθηνας
Παραδόθηκαν στους τρεις προεπιλεγέντες αναδόχους.
κατά το α' στάδιο του διαγ()νισμού, τα συμβατικά
στοιχεία (τεύχη και σχέδια) για το α' τμήμα της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας από το Άλσος Βεΐκου
μέχρι του Γουδή, μήκους 128 χιλιομέτρών που θα περ|λαμβάνει 15 σταθμούς
Συμβάσεις για
συνΤΙΟησης σε
Εφετείο
Πρόκειται για τις κοινοπραξίες ΤΕΡΝΑ ΑΕ-VINCISIEMENS AG "TVS", J+P ΑΒΑΞ AE-GHELLA SpA
ALSTOM TRANSPORT S.Α. και ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
ANSALDO STP S.p.A - HITACHI RAIL ITALY SPA
Στην υπογ!αφή δυο συμβά
σ εων,
53.664,74 ευρώ συν ΦΠΑ,
τοιχ(ήρησε η Διοίκηση της
κτιριακές Υποδομές (ΚΤΥΠ
«Ισοτητα» εναντι
των μισθώσεων Alrbnb τα
Πανελλήνια Όμποσπονδία
τε ι υποψήφιοι αναοοχος τροοορες τους έως τη Δεν
χαλούνται να υποβάλουν τις
μονα με σε
εχνυχές χαι οικονομικές προσφορές τους έως τη Δευτην Παρασκευή 7 Σεπτεμ Οίου
2018, σύμφονα με σχετικη α
τέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018
Ξενοδόχων
Οι δυο συμβάσεις, οι οποίες
υπογράφηκαν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚΤΥΠ
ΑΕ, Γιάννη Χαρωνίτη, αφορούν
σε εογασιες συντηQησης στα
χτυ α του
του Δικαστιχού Μεγάρου Αθη
ειου Πάγου Χαι
Η αύξηση στον κατωτατ0
μισθό πρέπει
να ειναι Μωσιμη
Ίδιους όρους επαγγελματικής δραστηριότητας με τα
ξενοδοχεία ζητά η Πανελλήνια Ομ οσπονδία
Ξενοδόχων, για όσους μισθώνουν τουριστικά το ακίνητο
τους σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης (arbnb
κλπ), με α400μή την év40ξη του Μητρώου Ακινήτων
Βοαχι,χρόνιας Διαμονής
Συγκεχουιένα, υπογράφηχαν οι
συμβάσεις για
την "3η ε άμηνη συντή!ηση
επίβλεψη και λειτου07ία των
ηλεκτρολογικών και οικοδομιχων εγχαταστασεων χαι
στοιχει(1JV στο Χτ4)10 του Άρειου
Πάγου" με τίμημα 26.243,20
ευρώ συν ΦΠΑ και εξάμηνη
«Είναι σημαντικό να
προχωρήσουμε σε μια τέτοια
αύξηση, αλλά για να είναι
«Άρα», συνέχισε «να μειω0ουν οι φορο
στές για τις επιχειρήσεις,
ώστε αυτές να έχουν τη
αι βιώσιμες
χαιοι δυνατότητα να κουτήσουν
Σε παρέμβαση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοστονδίας Ee νοδοχών ( ΠΟΕ) Το γόρης
Τάσσιος σημειώνει, ότι, οι μετρήσεις της ομοσπονδίας
πανελλαδικά κάνουν λόγο για
σε πλατΤΟΟμες διαμοιρασμού, ενώ πολλά ακόμα ακίνητα
παραμένουν "αόοχτα", όπως υπογράμμ(ζεται.
νατις αυξήσουν, αυξάνοντας
ταυτόχρονα τον κατώτατο
και τον υποκατωτατο μισθό.
Παράλληλα, είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη και
την "6μηνη συντή!ηση
επίβλεψη και λειτου!γία των
ηλεκτρολογικών, υδ!αυλικών
Χα1 01x00)μ1xe)ν εγκαταστάσεων και στοιχειων στο Λιχα
στικό Μέγαρο Αθηνών (Εφετείο), με τίμημα 27.422,54 ευρώ
συν ΦΠΑ, και εξάμηνη προ)θεσμία ολοκλήρωσης του έργου.
Πρόεδρος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος
60.000 ακίνητα που είναι
Κωνσταντίνος Κόλλιας στον
Ant 1 αναφορικά με το μέτρο
της αύξησης του κατώτατου
nal, του υποχατώτατου