Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΣΤις εξαγγελίες της ΔΕΘ <<θα υπάρχει Πρόγραμμα τετραετίας
θα νομοθετήσουμε και μέτρα ελάφρυνσ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 07/09/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 26ο-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Ελληνική ΣυνομοσΠονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας
Συνάντηση με Μητσοτάκη και Γεννηματά εν όψει ΔΕΘ
Βορείου Ελλάδος
DBRS:
εΚΤΙ μήσεις για Το waiver και Τις Τράπεζες
ALPHA BANK
Τι θα κρίνει τις μελλοντικές
αναβαθμίσεις της Ελλάδας
κεφάλαια 500 εκατ. σε
ΜμΕ με τη νέα επέκτα.
ση της συμφωνιας
Alpha-ETaE
Απαραίτητη η διαφύλαξη των μεταρρυθμισεων, για να παραμείνει η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης, τονίζει η συνεπικεφαλής
του τμήματος αξιολογήσεων Nichola James. Πώς διαβάζει τη
συμφωνια για το χρεος. Οι εκτιμησεις για ΤΟ Waiver και Τις ΤραΜετά την απρόσμενη αναβάθμιση του ελληνικού χρέη πό
θεοκόαξιολόγησης DB ama
<<0χι» ΣΤΕ σε Εκκλησία για απαλλαγή
από Το φόρο εκμίσθωσης ακινήτών
την DBRS, με διατήρηση του
outlook, ο καναδικός
ραντεβού στο επόμενο προκαθ.
ορισμένο review στις 2 Νοεμβριου, όπως ε ηγεί η Nichola
James, Co-Head of Sovereign
Ratings,
Η Εκκλησία της Ελλάδος δεν απαλλάσσεται
από Την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος από την εκμίσθωση Των αστικών κατέβαλε για συγκεκριμένα ακίνητα, για την
ακινήτώντης, σύμφωνα με ΤΟ Συμβούλιο της περίοδο 2011 έως 2013 φόρο 2.9 εκατομ
Επικρατείας.
Το ανώτατο δικαστήριο, με τρείς an°φάσεις
το έκρινε ΤΙ ορθως η Εκκλησία της Ελλάδος
κ pido2ια συγκεκριμένα ο
En κρατείτης, συμφων μεΤΟΣυμ Ουλιοκης
μυριων ευρω
RatingST ςDRS Sovereign
ue ou οθαμι σ
>>( 3η
για μειωση
φορολογικών-ασφαλιστικών
επι αρυνσεων
Θετικά γνωμοδότ- νοβουλίου Νίκος 17 νέους υπαλλήλοησε η Επιτροπή Βούτσης, οι 17 υς», σημείωσε χαρΚανονισμού της μόνιμες θέσεις είναι ακτηριστικά
Βουλής γιατη προ- Το συνολο που
σληψη 17 μόνιμων δικαιούται η Βουλή, Ο κ. Βούτσης εξέφ.
υπαλλήλων μέσω από τότε που εφαΑΣΕΠ, Που θα ρμόζεται το μέΤρο ΟΤΙ από δω και Πέρα
καλύψουν κενές ένα Προς 4 γιαΤΙς θα υπάρξει χαλάρωθέσεις σε διάφορες προσλήψεις στο ση των δεσμεύσεων
υπηρεσιες
Βουλή
κενών θέσεων
Ακόμα, έδωσε έμφσυμβασιουχος έχει
φύγει από τη Βουλή
Πεποίθηση - αντίθετα όλοι
αξιοποιήθηκαν και
γι' αυτό είμαστε
ευχαριστημένοι»,
ρασε την
Οι πέντε σταθμοί
Που Παιρνουν
ης τηλεοπτικές άδειες
στη Δημόσιο. «Φύγανε για τις Προσλήψεις όπως
είπε. λυθεί με τον
70 περίπου μόνιμο και έτο, όπως είπε, Δεσμεύτηκε δε ό καλύτερο δυνατό
υπάλληλοι από τη nio εύκολα θα όλοι θα Παρα- Tpono. Το θέμα
ΟΠως διευκρίνισε ο Βουλή και τους γίνονται ο avan- μείνουν στη θέση αυτό
πρόεδρος του Κοι- αναπληρώνουμε με ληρώσεις των τους και θα γίνει