Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ
«Τα αποτελέσματα του Β. Τριμή.
νου 2018 της ΕΤΕ καταδεικνύουν
Τη συνεχή βελΤίωση Του loolom.
σμού», δηλωσε ο δ.σ. Της Eev κής
Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς
ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Γιατον στόχο της κυβέρνησης η
ονάπτυξη να έχει αντικρισμα στην
απασχόληση, αναφέρθηκε ο am
Πρόεδρος και υπ. Οικονομίας και
Avimuξης Τάννης Δραγασάκης
ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
na Τα μεγάλα βήματα της Ελλάδος
| προς τη δημοσιονομική και ουονομ .
κή βιωσιμότητα. οναφέρθηκε ο προ
εδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας Jens Weidmann.
. Σελ. 7
Σελ.9
Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 . Αριθμός φύλλου 911
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
°ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙΛΑΡΟΧΟΛΟΓΙΑ, Η
Στο κενό οι κυβερνη!RON.MAEY
πανηγυρισμοί".
// yapmooi ρυθμοίανάπτυξης
υπαρχει
u0αρή έξοδος"
για την οικονομια
# ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΕ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
EEouMATIAr
«H Eurobank αυνέχισε τις θετικές Emόσες και στο δεύτερο τρίμηνο του
2018, μεκενηκά χαρακτηριστικά τη
συνεχιζόμενη κερδοφορία", δήλωσε
ο διευθύνων σύμβουλος της Τραπε.
«Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος του ESM, η Ελλάδα έχει
κανει ένα βήμα ορόσημο προς την
cnictpopri στην ομαλότητα. σημείο
αφετηρίας για βυωσιμη αναπτυξη".
δήλωσε την ο CEO της Τράπεζας
Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου.
ντας την αύξηση τών καταθέσεων
Eek, 10
Με πτώση η Δευτέρα,
λόγω τραπεζών και ΑΕΠ
Σελ. 8
#ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΔΕΣΦΑ
«Η Εθνική τράτεζα διαθέτει ισχυ
#ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
κεφαλαιακή επάρκεια και υψηλή
ρευστότητα", δήλυσε, ο βοηθός γενκός διευθυντής Εταιρικής και Επεν.
δυτικής Τραπεζικής Βασίλης Kapa.
Την πεποίθηση ότι η είσοδος στην
ΑΤΙκή ήταν μια φυσιολογική εΕΕλξη
στην πορεία αναπτυξης της Μασουπης
ΑΕ εξέφρασε ο διευ &νων συμβουλος
Γιάννης Μοσούης, επσημαίνοντας
ηως ήταν μια κί ήση που προγραμματίζονταν εδώ και καιρό.
δάνειο 350 ΕΚατ. ευρω να ΔΕΣΦΑ
Σελ 6
. Σελ 2
Μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr