Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Άνοιξε το
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Ελεγκτών
Δόμησης

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΤΡΙΤΗ 4 Σεπτεμβρίου 2018 | Αρ. φύλλου 222 | 0,50 €

Εγκαινιάστηκε ο δρόμος Φωκιανός - Κυπαρίσσι
• Ένα ακόμη μεγάλο έργο στην Πελοπόννησο είναι γεγονός

Εγκαινιάστηκε την περασμένη Κυριακή (2 Σεπτεμβρίου
2018) ο δρόμος Φωκιανός - Κυπαρίσσι, αίτημα δεκαετιών των
ορεινών περιοχών της παραλιακής Αρκαδολακωνίας.
«Χαίρομαι γιατί αυτό το έργο
έγινε επί των ημερών μου, του
δημάρχου Μονεμβασίας και του
δημάρχου Νότιας Κυνουρίας
και συνέδεσε τον Φωκιανό με
το Κυπαρίσσι, την Κυνουρία με
τον Ζάρακα» τόνισε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης. [• ΣΕΛΙΔΑ 3]

«Αναβαθμίζεται και ισχυροποιείται η Τρίπολη, μετά τη σύσκεψη
στο Μέγαρο Μαξίμου» δηλώνει ο Δημήτρης Παυλής
Μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη
Πέμπτη (30 Αυγούστου 2018)
στο Μέγαρο Μαξίμου, με κύριο
θέμα την οριστική παραχώρηση
των κτηρίων του πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης
στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο δήμαρχος Τρίπολης, Δημήτριος Παυλής, σε συνέντευξή
του στη Δημοτική Ραδιοφωνία
Τρίπολης, τόνισε την ανάγκη
παρεμβάσεων από την πλευρά
του Δήμου, με στόχο την αναβάθμιση της πόλης.
«Πρέπει να παρεμβαίνουμε, να

στηρίζουμε τέτοιες δράσεις αναπτυξιακές για να ισχυροποιούμε
τη θέση της Τρίπολης. Δεν μπορεί να υποβαθμίζεται η πόλη
μας. Η ανάπτυξη του πανεπιστημίου και του νοσοκομείου θα συνεισφέρουν στο να γίνει η

Εθνικής Αντιστάσεως 51 - Τρίπολη
Τηλ.: 2710 - 23 86 68

Τρίπολη μια πραγματική πρωτεύουσα» δήλωσε μεταξύ άλλων
ο κ. Παυλής, ενώ αναφερόμενος
στην ενίσχυση του Πανεπιστημίου με υποδομές και την περαιτέρω αναβάθμισή του, που έχει
πλέον δρομολογηθεί, υπογράμμισε τη σημαντική συμβολή του
Δήμου Τρίπολης προς αυτή την
κατεύθυνση, καθώς η Δημοτική
Αρχή παρουσίασε το συγκεκριμένο θέμα ενώπιον του Πρωθυπουργού
στο
αναπτυξιακό
συνέδριο, όπου και προέκυψε η
δέσμευση του κ. Τσίπρα.
[• ΣΕΛΙΔΑ 4]

Άνοιξε χθες, με τη
συνεργασία
του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
(ΤΕΕ), το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης για
την εγγραφή μηχανικών με τα αντίστοιχα δικαιώματα,
προκειμένου να επιταχυνθούν οι έλεγχοι
στα
θέματα
δόμησης και να αυξηθεί ο αριθμός των
ελεγκτών για την
καταπολέμηση της
αυθαίρετης δόμησης.
Η εγγραφή των
ελεγκτών δόμησης
θα έχει ισχύ πέντε
ετών, η οποία μπορεί
να παραταθεί μετά
τη λήξη για άλλα
πέντε χρόνια με ηλεκτρονική αίτηση του
ελεγκτή.
Το εμπλουτισμένο
Μητρώο Ελεγκτών
Δόμησης θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τον έλεγχο
και την προστασία
του δομημένου περιβάλλοντος καθώς θα
συνδράμει στη λειτουργία δύο νέων
πληροφοριακών συστημάτων: της ηλεκ τ ρ ο ν ι κ ή ς
πλατφόρμας
του
δειγματοληπτικού
ελέγχου του 5% των
δηλώσεων αυθαιρέτων των νόμων
4178/2013
και
4495/2017 από ελεγκτές δόμησης και
του ηλεκτρονικού
συστήματος καταγγελιών για την αυθαίρετη δόμηση, τα
οποία προβλέπονται
στο νόμο 4495/2017
και θα ενεργοποιηθούν στις αρχές του
2019.