Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

TΡΙΤΗ

τώρα!

4

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

∆ΥΟ ΝΕΑΡΟΙ ΛΗΣΤΕΨΑΝ
94ΧΡΟΝΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4929/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΙΕΖΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Π.Υ.

Θαλάσσιο µέτωπο:

∆ιάλογος µε «εξώσεις»
ΣΕΛ. 9

Τους πρόδωσαν
το... µαντήλι
και οι κάµερες
ΣΕΛ. 5

ΤΡΙΕΤΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΧΩΡΙΣ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ 73ΧΡΟΝΟ

Κρατείται
µέχρι να...
πληρώσει
«ΕΙΧΑ ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΑΝΤΟΥ
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
ΣΕΛ. 3

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ

ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ, «ΜΕΣΑ» Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Όλο το σχέδιο

για Λύκειο και Πανελλαδικές
ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ
Aνάλυση του ∆ηµήτρη Αβραµίδη στη σελίδα 7

ΣΕΛ. 11

«ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

Αναπλάσεις
στα ιστορικά
κέντρα

«Όλοι µαζί µπορούµε
περισσότερα»

ΣΕΛ. 6

Α Θ Λ Η Τ Ι ΣΜ Ο Σ
ΑΧΑΪΑ ΚΑΙ ΗΛΕΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟ
ΣΕΛ. 2

Το «Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.»

Γ’ Εθνική:
Κοινό µέτωπο
Παναχαϊκή:
Με το βλέµµα
στο µέλλον
Προµηθέας:
Οι τελευταίες
πινελιές
ΣΕΛ. 19-25

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ

Θα λειτουργήσει από το ερχόµενο σχολικό έτος 2018-2019
µε τις εξής ειδικότητες:
1. Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του τοµέα Μηχανολογίας.

Οικοδοµές:
Σε δοκιµαστική
λειτουργία
οι e-άδειες
ΣΕΛ. 8

2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων,
του τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού.
Στη Σχολή εγγράφονται απόφοιτοι Γυµνασίου και απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.
Για την Α’ Λυκείου γίνονται δεκτές και µετεγγραφές από άλλα ΕΠΑ.Λ.
Φοίτηση ∆ΩΡΕΑΝ. Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο. Πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Πληροφορίες για εγγραφές:
Τηλ. 2610/322023, Ιωνίας 134, Πάτρα, mail: [email protected]

ΚΛΙΜΑ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ
ΣΤΗ ΒΙ.ΠΕ.

Επιτέθηκαν
σε φύλακα
ΣΕΛ. 5

Μένουν 11,
απολύονται 52!
ΣΕΛ. 9