Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

25oC, 12.00

29oC, 8.00 μ.μ.

25oC - Υγρασία 49%-77% - Άνεμοι: Δ 3 - ΒΔ 3-4 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:10 - Δύση ηλίου: 20:07

€0.80

ÂëÝðïíôáò ôïí êüóìï áíÜðïäá, ôé ðåñéìÝíåéò;

Εφόσον δεν ανοίξει μια συζήτηση για το τι
πρέπει να κάνουμε σε σχέση με τη διαχείριση των σκουπιδιών στα νησιά του ΣΥΔΙΣΑ, θα συνεχίσουμε να σκοτωνόμαστε για το πού δε θέλουμε να πάνε τα σκουπίδια. Αυτοί που έχουν την ευθύνη της διοίκησης θα το κάνουν ενοχικά, βαρυνόμενοι ακόμα και με το προπατορικό αμάρτημα ενώ οι αντιπολιτευόμενοι συχνά
θα υιοθετούν ο, τιδήποτε ακούγεται καλύτερα στ' αυτιά του ακροατηρίου. Αυτή η κατάσταση συχνά - πυκνά θα συνοδεύεται από εντάσεις
και συγκρούσεις, αστυνομίες και δικαστήρια, μηδενικού εντέλει αποτελέσματος εφόσον δεν υπάρχει καν αυτό στην ατζέντα ως ζητούμενο.

Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4717

Ο Γ.Γ. ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Μ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ κ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ

ÅðéóôñïöÞ óôéò ñßæåò
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ




Αναμένεται να συμμετάσχουν
εκπρόσωποι από είκοσι Ενώσεις, Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες Αποδήμων Επτανησίων από όλο τον κόσμο, με
εκατό (100) Συνέδρους, από
τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη
Γερμανία, τη Νότιο Αφρική,
τη Ζιμπάμπουε, τη Ζάμπια
και την Αυστραλία, καθώς και
απόδημοι Επτανήσιοι από όλη
την Ελλάδα.

Ôá åãêáßíéá ôïõ íÝïõ Åðéâáôéêïý Óôáèìïý ôïõ ÏËÊÅ

8>>

Θ. Γαλιατσάτος: "Ο στόχος
μας είναι να δημιουργηθούν οι
προϋποθέσεις ώστε να κρατούνται δυνατοί οι θεσμοί με
τη "μητέρα πατρίδα".
4>>

ÄåìÝíá êáé óÞìåñá ôá ðëïßá óôï ëéìÜíé
12.026 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
σήμερα απ’ το λιμάνι
Crystal Serenity: ¢öéîç: 08:00 Áíá÷þñçóç: 17:00 - ÅðéâÜôåò:
1.080
Mein Schiff II: ¢öéîç: 08:00 - Áíá÷þñçóç: 19:00 - ÅðéâÜôåò: 2.114
Seabourn Odyssey: ¢öéîç: 08:00 Áíá÷þñçóç: 23:00 - ÅðéâÜôåò: 462
Costa Deliziosa: ¢öéîç: 09:00 - Áíá÷þñçóç: 14:00 - ÅðéâÜôåò: 3.572
Norwegian Star: ¢öéîç: 10:00 - Áíá÷þñçóç: 16:00 - ÅðéâÜôåò:
2.348
Aida Blu: ¢öéîç: 12:00 - Áíá÷þñçóç: 20:00 - ÅðéâÜôåò: 2.450

Äåýôåñç ç Êåñêõñáßá áìáæüíá ¢ííõ Âáôßäç óôïõò Âáëêáíéêïýò ôïõ ÆÜãêñåìð

Ç ÄçìïôéêÞ
×ïñùäßá
ôïõ San
Giacomo
óôï Íáýðëéï
11>>

3>>

16 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα