Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΤΤΑ ΜΕ 50 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΣ
IcL 15
Τρίτη 4
Σεπτεμβρίου 2018
ΝΕΟ!ΑΓΩΝΕΣ
Αρ. Φύλλου 6170
Τιμή 060€
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 | e-mail: [email protected] 1 www.neoagones.gr
Αγροτική οδοοία
μέσω του ΕΣΠΑ
στο Δήμο Δωδώνης
Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΟΔΗΙΕΊ ΤΗ Ν.Δ. ΣΕ ΤΡΑΤΑ ΛΑΘΗ
Πρόκειτα για το εργο Atun
αγροτικής οδού από Δημοτικό Δια
γιατην Περιυέρεια Ηπείρου
Υσμό 498.000 ευρώ
Ένα ξ éppevo πάρα
ταπέντε χρόνα
Εκφραση έκανε τα Πρωτα του καλ
λιτεχνικα «βηματα, αφήνοντας το
δικό του ιδ1ltepo attypa στα Πολιυστκά δρώμενα της Πόλης των
Εκφραση έκανε mpa Πολλά. pe
όραμα. σκληρη δουλειά. Kepi. Enμονη,υΠΟμονη και μεράκι από ΠλαΠου Υνεται όλο και μεγαλ tepn.
Εφτασε έτσι να μετράει non Πληωεις onoleg andlauaav χιλιάδες 8ea_
τές σ' όλη tnv Hnepo αλλά και
piτώρα δεκάδες aS λογες
Huadan
Ανάμεσα στις δεκα Πόλεις tns
Ο Δήμος Ζαγορίου
απαντά στην ΠΟΕ ΟΤΑ
στα τέλη του καλοκακο με αρχές
Mua ano εις γοητευτικές Πόλεις της
τους ειναι ιδανικές για an06paon,
eSunnpemong εργολαβικών aupge
Δελτιο Tonou Που εδωσε στη δημοσηονδια Εργαζομένων στους Οργα
Ούτε διεστραμμένοι."
σομφωνα με το Apo Ζαγοριου.
Με νέο Πρύτανη στην επόμενη
μέρα το Πανεπιστήμιο
Εναι το γνωστό 84a
ΥΝεται pe aa8eon σε ιδιώτη με
με ιδια μέσα δεν δοναται να κάνει ο
Που npotKUue
και mv ma.. διεστραμμένη Πολστη ΝΑ, αναφορικά με τον tpono
o r. ΚΑΨΑΛ
HE ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΣΤΟΝ ΤΡ. ΑΛ
ΜΠΑΝΗ