Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Αθηναϊκές
Σελήνης Τελ τέταρτο , Ανατολή ήλιου 6 56-A
derten 32empletou 2018
| ApuBu φολ. 411421-Eros 1420v i Tun 1
6mq 7.52.
τού Μανώλη Κοττάκη
«Μεγάλος αδελφός» ΣΥΡΙΖΑ
γιά τίς πεοιουσίες τον Έλληνων
med περ ο ουν νομ mn-Endt vede tut
TO npstooeAu86 της ένα μείζον θέμα. Την κυΥηουργείου Παιδείας nd rriv Χαδιέρυοας τών δημοουυν iim ρεσιαν στην περιοχή Της
Θράκης Εκείθαοδηγήσει μετά βεβαιότητας ή
sera tal
'Υπό παρακολούθησιν πιστώτιχές χάρτες, δάνεια,
λο αριασμοι ΔΕΚΟ-Ανητών, καταθεσεις, ακίνητα μεσω περιουσιολογιου
στό κρεβάτι" λέει θυμ00000 λαός μας καί δγικοί,2.wiBo'aioopavih neptάλλινουί στηνχυρακολο.f0ηση
Τουπλοοτισμα
ας τους πέζουν ώστε
κοταργηθε ή παράμας τροοοβουλίο.ixouponov
5κν μας τις,marauvoioavelΔΕΚΟ. Τ'mumKEG xaprec.δα.
πανκς μέουο capital controls,
δικα ατικές αποφάσεις τών μουφτήδων-6χι
pdoa impeia. Τούς λογους Πού
000, ε υαστε μυημ vo4, τους ξέρουμε με τό
δεύτερο μέρος το npoe&υκού Διατάγματος
Ενδιαφέρον τής υοθεσης είναι ότι τίς θέσεις
poc Ίκτιμα diet iki ototidio
painiol to apyértEpo ling Ta
σέ: άκίνητα.aruinta, μετρ1r
Tol ατοιαοχείο
της Ρουμανίας
Πόλεμος Ρωσσίας-Τουρκίας
ΤΑΕΕ And
L , έναντίον του δολλαρίου Deren
Ο Ντολλάο που έγινε
Νταλλίο!
της στήν κονωνία Της χώρας καί συνεογάζετης Securitate. Τής μυστικής κρατικής mpeiΜία Φανερη αποδειξη της σημερινής ΟΠολιτείας-Εκκλησίας στή Ρουμαviaya ίας nyaltepe mo Kaeyopx;oc Naou pod
Μετωπική ΝΔ . Μαξίμου
για τον Φλώρο
11ερι αξιοκρατίας, νεποτισμού χαι άλλες αλήθειες.
hoanon om TwMble
uela por pao
Ας προσέχουμε την
Απάτη με τον "IDuo
lotguxu ντοκουμέντα