Πρωτοσέλιδο Χρονικά της Δράμας:Recognized text:
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Αρ. Φύλλου 5535
Τιμή φύλλου 0.60 €

ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

24

ΣΕΛΙΔΕΣ

Πρώτη νίκη για
τη Δόξα Δράμας
σε φιλικό επίπεδο 3-0
τον Νέστο Χρυσούπολης
σελ.: 12

Βεργίνας 51, = Δράμα
Τηλ.: 25210 38041
http:\\www.kokkalidis.gr = e-mail: [email protected]

www.xronikadramas.gr

ΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
Αρχίζουν
από Σεπτέμβριο
οι δηλώσεις συγκομιδής
οινοποιήσιμων σταφυλιών
ΣΕΛ. 17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναγκαίο το νέο οργανόγραμμα
του Νοσοκομείου με Ιατρό
Ογκολόγο και Μονάδα
Βραχείας Νοσηλείας

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2019
οικιακό αέριο στη Δράμα
Σ

το τελευταίο στάδιο
της διαδικασίας, δηλαδή στο στάδιο της έγκρισης
των Διαχειριστικών Αρχών
των τριών Περιφερειών,
Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδος, σε ότι αφορά τα τεύχη
δημοπράτησης των διαγωνισμών για την ανάπτυξη
δικτύου φυσικού αερίου
που θα αναμένεται να γίνουν σε δυο περίπου μήνες
από σήμερα, βρίσκεται η
διαδικασία για την επέκταση του Φυσικού Αερίου για
οικιακή κατανάλωση στην
περιοχή μας.

σελ.: 3

Αυτό
τουλάχιστον
προκύπτει από όσα είπε στα ΧΡΟΝΙΚΑ ο κ.
Κων/νος Διονυσόπουλος,
Διευθυντής Στρατηγικού

Σχεδιασμού
Ανάπτυξης
& Χρηματοδότησης της
ΔΕΔΑ Α.Ε.
(Εταιρείας
Διανομής Αερίου Λοιπής
Ελλάδας).
σελ.: 9

Οι 8 στους 10
υποψηφίους που
προέρχονται από τα ΓΕΛ
πήραν το “εισιτήριο”
για τα Ανώτατα Ιδρύματα
σελ.: 7

εί τ ε !
θ
ο
ι
ε
λ
α
γ
ρ
ε

u
ΧΙΛΙΩΤΗΣ

4ο χλμ ∆ράμας-Νευροκοπίου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
l

Λύση για
κάθε σας ανάγκη

Τηλ.: 25210 81083, Fax: 25210 81078, e-mail: [email protected]