Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
«Εκλεισε» 0 υπολογισμός του εφάπαξ των γιατρών
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ : Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220-Τιμή Περ.:0,50 E
A.Φ. 5300 Παρασκευή 31.08.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
ίτσης.
Συνεχίζουμε
τη δουλειά με
μεγαλύτερη
Ετήσιες Οιχονομικές Καταστάσεις
>>> Τελ.
Deutsche Bank για ελληνικές τράπεζες.
λα τα βλέμματα στα NPEs
Εβροφάρμα: Οι αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης
upNasl Αμετακίνητο το ΑΝΤ
για τη μείωση στις συντάξεις
«Εχουμε επιγνωση των
απαιτησεων χαι των ουσκλιών», σημείωσε ο υπουργός
προσέρχόμενος στο ΠοοεδοΚατά την προσέλευσή του
πούτος τη τάξει υπουργός,
Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε
«Εχουμε επίγνωση των
ων χαι των ο σχον. Συνεχυ,ουμε τη
ΑΕια με αχομη μεγαλυτερη
όρεξη.wu μεγάλη»
EK: Πράσινο φος
στην τροποποίη
uromedica:
ιας λειτο.
TOυργίας της CNL
Μπλόκο στα μετρητά,
αλλά και καταβολή
βασικών υποχρεώσεων
ο ΔιοικητΧό Συμβούλιο της Παραμένει προσαουνά μπλοκα- αση η ομαλή καταβολή μισθοΕπιτροπής Κεφαλαιαγοράς |ρισμένη ως την 21η Σεπτεμβρίου δοσίας.
κατά την 826η/29.8.2018 |και την εκδίκαση της αίτησης
συνεδρίασή του αποφάσισε: | ασφαλιστικών μέτρων, που Όπως έγρ
Το Ταμείο επιμένει να ζητά τις περικοπές
επικαλούμενο μεταρρυθμιστικούς λόγους.
αψε το Ευ o2day.gr. Εντολή για «ευελιξία» έχει δοθεί από την
κατέθεσε η Farallon, η κινητή το fund εμαανίστηκε πρόθυμο Κομισιον. Τα κλειδιά των αποφάσεων κρατά
. Την έγκριση της έναρξης περιουσία της Euromedica,
εμπορικής προώθησης του καθώς το Μονομελές ΠρωτοδιΟ.Ε.Ε. με την επωνυμία «3K | κείο Αθηνών απέρριψε την
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ αναιρεση της απόφασης, που
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» στην ήτησε η διοίκηση της εισηγμένΕλλάδα από την εταιρεία | ης.
«JK INVESTMENT PART- I Το δικαστήριο, πάντως, δεχθηχε
NERS A.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.»
να παράσχει τη συγκατάθεσή
του για την παραπάνω εξαιρεση
το Eurogroup.
η από τις 22 Αυγούστου, οταν
ηταν προγράμματισμενη η ακοόαση της αίτησης αναίρεσης,
κάτι που δεν δέχθηκε τότε η
διοίκηση της Euromedic
Από τον περασμένο Ιουνιο, νελθει στην Αθήνα στις 12
ο ΙΙιτερ Ντο μαν, επχεφα Σεπτεμβριου, μετεχοντας
λής της μνημονιακής ο
πο- στην πρωτη αποστο^η της
λής του ΔΝΤ ε
το στίγμα του Ταμείου για ενισχυμένης εποπτείας, με
μεταμνημονιακής αποστο/ης
οι νου,
διάρχε
συναινεση του
ειναι
τιτης ακοοασης, Euromedica και του ενδιαΤεροντο για την
Farallon, με το οποίο ζήτησαν να ομαλή λειτουργία της
ε αιρεθουν από το προσ0uvo Euromedica, της οποίας η
«πάγωμα οι πληρωμές προς Frallon αποτελει πλεον βασικό
την τυχη των συνταξεων το Ταμειο να μετατου είτς
ποοτάσκντας τη μεταρρυθ- πιέσεις από την ανάγκη
μιστιχη διαστ σητών προ- επιτευξης τον δημοσιονονομοθετημένων περικοτων μικων στοχων στην αναγκη
Την τροποποίηση της αδει
ας Λειτουργιας της εταιρε
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ω Ν | προμηθευτές, ταμεία, Δημόσιο,
Ε Ν Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν | ΔΕΚΟ χαθώς και όσες ενημερΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»,
πιστατήκαι μέτοχο μειοΨηφίας.
Με τη συναίνεσή της, η εταιρεία
μπορει να λειτουργει ομαΛα,
ενουλοποίησης
υθμισεων
μεταρρς ρυθμίσεις είχε
εταιρ
Πληροφοριες αναφέρουν
τοις με αυτή τη θέση θα επα
ποιν την αποφχωρίς να τεθεί σε χίνδυνο η
υγεία
4209/2013
επιτοαπει απο την πρωτη αποασθενών του.