Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Live Sport:Recognized text:
ΚΑθΗΜΕΡΙΝΗ ΑΒΛΗΤΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΤΟΣ 1ο Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018 ΑΡΟΥΛΛΟΥ 152 ΤΙΜΗ: 1.20€
θΕΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΑΙΤΚ
fb.com/EfimeridaLiveSport
oEd. 7-9
TIATH AOEA
& ΤΟ ΧΡΗΜΑ
Τουλάχιστον 20 εκατ. νια Τον ΠΑΟΚ και 2 εκατ
Μπενφίκα 22.00, CSI)IIOU Οι Wi ει ιστορία!
Stoixi
«D1Βυνύς Προορισμός
TOU MAPKOBITL,
Ανναοι. Πόκερ νια
TIOPAI, Πορεία npOC
λιμάνι naipvei Ο ΡΟΜΠΕΡΤΟ.
Σενάριο VII KPKITE
ΒΕΛΕΙ ΟΡΥΛΟ
Των ονομάτων noU IEpiila 1βανει
11ΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ Ο
IUYAUE 5. 17-19
MAKENTA
B. ΣΚΟΥΝΤΗΣ ΑΡΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ!
Μετά and 12 χρόνια, ειιιστρέφει
OTIIV Elit και υιναντώνεται!
METAAO
l ΑΡΗΣ»
Το όραμά Του V10 TOUC KirpIVOUC, Που μΠήκαν
στο npwriBinm pcxinia, Παρουσίασε
ΕΜΙΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΚ
B. BEPINE: ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟ ΟΡΜΕΡ, ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΡΤΙ
I. KOTEOrIANNEAHE: Η ΒΚΑΙΡΊΑ ΤΗΕ ΤΙΑ ΝΑ ΞΕΦΤΕΙ!
B. TAA MIM:ΌΜΕΓΑΣΜΠΑΡΚΑΣΕΔΙΟΞΕΤΑΧΤΥΠΟΚΑΡΔΙΑ
στο αυχωτικό 1-1 με