Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Μήνυμα ΣολTc στην Αθήνα:
Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 29/08/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 26ο-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Τι δήλωσε ο ειδικός σύμβουλος Πάνος Καρβούνης
Ηες00ος αΠΟ Τα μνημονια πρεπει να Πιστώθει σε ολες Τις κυβερνησεις
Βορείου Ελλάδος
Τράπεζες
διατραπεζικό σχέδιο αντιμετώπισης των οφειλετών
Κοινή βάση δεδομένων
Crash test την
Πέμπτη σε Αθήνα .
Βρυξελλες για
συνταξεις και αγορες
non te',
Την επιχειρηση εκκαθάρισης των κόκκινων δανείων που έχουν
τους οφειλέτες του ν. Κατσέλη ανοίγουν στις 15 Σεπτεμβρίου
υπαχθεί στην "ομπρέλα" του νόμου Κατσέληξεκινούν οι τράπε
ανοίγοντας στις 15 Σεπτεμβρίου κοινή βάση δεδομένων για τους
οανειοληπτες της συγκεκριμένης κατηγορίας.
Πρόκεπαι για το διατραπεζικό
λετών του νόμου Κατσέλη, το
Αυξάνονται οι ευέλικτες μορφές
εργασίας σ τη Γερμανία
λετών αντ μετουσης το
itagr χεν αποκαμάρει, και
Capital.gr τον Φεβρουάριο, και
ΤΟ ΟΠΟΙΟ Προέβλεπε τη δημιουργία κοινής Πλατφόρμας δεδομένων για Την ανταλλαγή και διαστου ρωση στοιχείων με αυτων
τραπεζών
Ο αριθμός Των απασχολουμένων με κανονική σχέση εργασίας Που είναι πλήρως ασφαλισμενοι και εργαζο αι
ήταν το 2017 περίπου 25,8 εκατομμύρια,
δηλαδή 116.000 περισσότερο από ό, το
2016. Το ποσοστό των "κανονικών" εργαζομεν
69,3% από 69,2%που ήταν ΤΟ 2016.
«Πράσινο» από τη
MIG για την
πωληση του
ομίλου Υγεία
των 20 ωυν
αυξήθηκε επομενος ελαφρα σε
Ανοδική ηορεία των διακινηθέντων αριθμός των mή- ματοποιηθεί 8,9%. Ο συνολικός
κατέγραψε η επιβατών ΤΟφεπνό σεων στο ελληνικά 26 7.2 53 apeμός των mmκίνηση των αερο- επτάμηνο έφθασε αεροδ ια ανήλθε mήσεις.Ειδικότερα, σεωνστα ελληνικά
δρομίων το επτάμ- τα 34.384.666 σης 289.453 (από σύμφωνα με τα αεροδρόμια ανήλθε
ηνο Ιανουαρίου- παρουσιάζοντας ς οποίες 113.694 σΤΟΤΙσηκα στοχεία σης 77.882, καταΙουλίου Του 2018, αύξηση 10,1% σε εσωτερικού και ΤΟυ Ιουλίου 2018, γράφοντας αύξηση
ΟΠως Προκύπτει σχέση με το 175.759 εξωτερι- διακινήθηκαν στα 9,7% σε σχέση με
από τα στατιστικά αντίστοιχο διά- κου) καταγράφον ελληνικά αεροδρο- Το ανΤΙστοχο διαστοχεία της Ynnp- στημα του 2017 τας άνοδο 8,3%, μια 9.923.674επ- στημα του 2017,
εσίας Πολιτικής κατά το οποίο σε σχέση με το βάτες, με την κατά το οποίο
Υπ. Εργασίας:
Ελάφρυνση 500 εκατ.
ευρω στις
ασφαλιστικές εισφορές
των μη μισθωτών
είχαν διακινηθεί αντίστοιχο περσινό αύξηση
Της ειχαν πραγματοπο
επταμηνο
Συγκεκριμένα, ο 31.237352 επιβά- διάστημα, κατά το κίνησηςνα αγγίζει ηθεί 71012mm συνολικός αριθμός Τες.Ο συνολικός oncio είχαν Πραγ- μεσοσταθμικά το σεις.