Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 29.08.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6108
Νέα δυνατότητα δήλωσης της λύσης μίσθωσης
Ποιες αλλαγές έρχονται στις δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων
Committee on Space Research του International Council of Scientific Unions-ICSU
Στην Αθήνα το 440 Αιεθνές Συνέδου ιαστημικής Έρευνας
Λίγο μετά την 49η επέτειο του πρωτου περιπάτου ανθρώπου στην
επι ράνεια της Σελήνης χαι την 60η επέτειο της ίδρυσης της
COSPAR (Επιτροπή Διαστημικής Έρευνας-Committee on Space
Research του International Council of Scientific Unions-ICSU), το
Συμβούλιο της Επιτροπής επέλεξε με σημαντική διαφορά χαι ατό
τον πούτο γύρο την Αθηνα ως διορ ανώτρα του 44ου Επιστημονικού Συνεδρίου της COSPAR το 2022
Νεφελουδης:
Την επομένη
Παρασ ενη θα
ανα ουν ωθούν οι
πρωτε επε ταΗ απόφαση της ανάληνης εληφθη Χατόπιν ψηφοφορίας στο σεις κ υοικων
42ου Διαστημικό Συνέδριο της COSPAR που οργανώθηκε Ιστο!ική μέρα για τους
από τις 14 ως τις 22 Ιουλίου 2018 στην Pasadena της
California των ΗΠΑ, από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της την Παρασκευή 24
Καλιφόρνια California Institute of Technology-Caltech και Αυγούστου, ο γενιχός γ!αμ.
το Jet Propulsion Laboratory (JPL) χαι στο οποίο συμμε- ματέας του Υπου!γείου
τείχαν πάνω από 3.300 επιστημονες από όλο τον κόσμο. | E07ασίας Κοινωνικής ΑσφΑξίζει να σημειωθεί ότι στα συνέδρια της COSPAR παρου- άλισης και Κοινωνικής
σια ονται τα σημαντιχοτερα αποτε/ εσματα των ερευνων στο Αλ
πεδίο της Διαστημιχής Επιστήμης
ε07αζόμενους, χαρακτηρίζει
Αυξήθηκε ατά 10,1%
ληλεγγύης, Ανδρέας
Με ανάρτηση του στον προσωπιχο του Μ)YUQ1ασμο στο
facebook αναφέ!ει ότι
«έγινε ΣΗΜΕΡΑ η πρώτη
συνε001αση της ολομέλειας
του Ανωτάτου Συμβουλίου
Εογασίας (ΑΣΕ) με μοναδικο θεμα την επεκταση
όσων κλαδικών ΣΣΕ είναι
σε ισχύ στις 22.8.2018
Η γενική συνέλευση της MIG
ενεκοινε με συντοιπτική
πλειονηφια την πωΛ
Ανοδική πορεία σημειώθηκε στα αεροδρόμια της Ελλά
δας το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018 καταγράφον
τας αύξηση 10,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυ
εισήγηση του προέδρου και
μπηκαν μπροστα ο/ες οι
Από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ
αεροδρομίων το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2018
προκύπτει ότι συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών εφθασε τα 34.384.666 παρουσιάζοντας αύξηση
για την κινηση των
Συνέλευση της MIG, με
συντριπτική πλειοψηφία, η λου του 1 ευρώ ανά μετοχή,
πώληση του 70,38% του στην οποία αναφέρονταν
την εφα!μογη. Επομενη
άλλη !!αρασκευή
ανακοινωθούν οι πρώτες
,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017 όπου
Helthcare, εταιρεία συμφεοόντων της CVC Capital.
μήνα, ουδεποτε κατατέθηκε
που διατυπώθηχε
ια και ουοεποτε
είχαν διακινηθεί 3 1.237.352 επιβάτες.
Συγκεκριμένα οι διακινούμενοι επιβάτες είναι αυτό το
σε σχεση με το
πεκτάσεις κλαδιχών»
ιαστημα περισσοτεροι χατα
αντίστοιχο πέρσινό διάστημα.
MIG εξέφρασε την απόλυτη
υπήρξε
ατοδότηση
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
της εταιρίας χαι στις επιλοΤελ