Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΑΛΕ: Οι εργαζόμενοι μπλόκαραν την επίσκεψη της Glencore στα διυλιστήρια >>
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220 . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5298 Τετάρτη 29.08.2018
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
ΕΤΕ: Ζημιές
25,5 εκατ. ευρώ
Handelsblatt:
>>> Τελ.
Energa-Hellas Power
Η Ελλάδα παραμένει
ειδική περιπτωση
Δεν έχουν αποδοθεί στο Δ
ημόσιο
η Eurobank
Equities
τα χρηματα
Πωλητήρια,τιτλοποιήσεις
σε «κόκκινα» στεγαστικά
Ενα σχετικά αδύναμο τρίμηνο
για την Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ
τρουνό τ
αδύναμα
αποτελέσματα.
τον εσόχαι έκταχτες δαπάνες ύψους 40
ό από το νέο πρόγραμ
εθελούσιας εξόδου, που αναεκατ. ενώ
στο τριμηνο.
Ειδικότερα, η χρηματιστηριακή
προβλέπει ζημιές ύψους 25,5
εκατ. το δεύτερο του ηνο για την
αναχοινωνει αποτε
σματα την Παρασκευή 31
νοιγει η πλατφορμα για το μεταφοριχο ισοουναμο στα νησιά
στη μετοχική
εταιρειών στο ΧΑ
Héναρξη εγγραφής των νησιατικών επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΜΙ
ανοίγει τον δρόμο για τη χρηματοδότηση του κόστους μεταφο2ά των ποοϊόντον τους από και
ΤΟος τα νησιά, στοιχείο που
τρονική πλατφόρμα του ΜΙ
ανοίγει τον δρομο για τη χοημα
τοδότηση του χόστους μεταφοράς των προϊόντων τους από και
προς τα νησιά, στοιχείο που
μέχρι στιγμης τις καθιστουσε μη
Ετοιμα οναι να
εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια. Το κριτήριο της έλλειψ
ης συνεργασίας από πλευράς oqE1λ ετών και οι λόγοι για
τους οποίους ανοίγουν γρήγορα τη «βεντάλια» των προς
πώληση a
γα ουν τα πρωτα χαρτοφυλακια με μη
ανταγωνιστικές.
Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμμέχρι στιγμής τις καθιστούσε μη
βάνει αλλαγές στη μετοχική | ανταγε)νιστικές.
η Σφαχιανάκ- 1
Οι επιχειρήσει
συμπ/.ηροσουν τα απαιτουμενα
Στην ηλεκτρονική πλατφορμα στοιχεία στη φομα του ΜΙ,
του Μεταφορικού Ισοδύναμου αποκτούν τον Μοναδικό Αριθμό
εχουν τη δυνατότητα να εγγράφ- Νησιωτικής Επιχείρησης, ο
ονται οι επιχειρήσεις με Εδου τα οποίος τις καθιστά δικαιούχες
σύνθεση δύο εταιρειών
assets.
Μετα4oel
Α.Ε.Β.Ε., το ποσοστό της
νεται να αναληφθεί
Τα πράτα χαοτοιυ
μη εξυπηρετούμενα στεγα- τέλος του έτους χαι θα
στικά δάνεια ετοιμάζονται αφορά σε μη εξυπηρετούμενα βγάλουν προς πώληση ή να δάνεια ανεξοφλητου υποε στο 54.43% και η Ι
νησιά, που εντάσσονται στην του μετοου
συμμετοχή του Σταύρου πιλοτική εφορμογή του μέτρου
Υπενθυμίζεται οτι οι μεταφο,
κές δαπάνες για τις επιχειρήσεις των νησιον της πιλοτικης
ε4αρμο ης ειναι επιλεξιμες από
1/7/2018. Εντός Σεπτεμβρίου, οι
τιτλοποίηση οι
τραπεζες, εστιαζοντας σε
περιπτώσεις δανειοληπτών
που είναι αποδεδειγμένα μη
εγχώριες
2018 Σημειώνεται ότι
στό δικαιωμάτων ψή4ου της
Σφακιανάκης Συμμετοχών
Η φιλοσοφία του μεταφορικού
ισοδύναμου (MI) για τις επιχειρησεις στα νησιά είναι να απολαμβάνουν τιμές, μέσω της
ευρω Προκειται για στεγα
στικα σε ευρω και ελβετικο
φράγκο, τα οποία έχουν
δοθεί, στη συντριπτική τους
πλειονότητα,κατά την πέραεσα από την κ
ιχειρήσεις θα κληθούν να συνεργάσιμοι.
Μιράντα-Ευστο
ατία Σφο
ράς, ίσες με τις επιχειρήσεις
εισαγάγουν στην πλατφόρμα τα
Ιουλίου-Αυγούστουστους λογαριασμούς τους το
μ4U)να
πλη00q00ίες,
υπόλοιπη ηπειρωτική σχετιχα
παραστατ
tralo
νη ΟΕΧαετια .
Ελλάδα.
ΙΝΛΟΤ
0,00%.
évUQ η εγγραφής των νησιοαυξήθηκαν στο
στις | τιχώνε