Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
«Ρέει» άφθονο
αληνη t9ήμερ στηΑνατολήλίου 6 52η Δύσ ς 75g
Tru τη 29A
ου στου 2018
Φάλ. 4113
1420v ' Turts
τού Μανώλη Κοττάκη
ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ πρόβλημα που άνημεπίτυσε ό Πρωκό συμβιβοομά τοο Αυγούστου τοϋ 2015 aimV
rice ow pou um
XV β80να με την παοέα του
υβεονά με την παQ80 του
onour san
Ela τους καί άπείχαν
Διοδεχα στοις 51 ύτουργούς από την νεολαια ΣΥΡΙΖΑ-Η Μυρίνη τού Σημιτη στο ΥΠΠΟ
προς σε Τμήμα τού συστήματος. Η άπαχη τους
ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΣ τα κυρίαρχα
κη πλειονη
ή όποια αρι0χάλη Κυλογηρου για να
γές αναβαθμισεις τού Μιχα.
του; παλαιους στο κόμμα κυ
Aomw, φ Πρωθυπουργός. Στην Τελοκη
ύθε5α
Επίσης λιαν
φερον nupuum@ξει, τέλος,
ο οτήνΤ tvo u καί sott
wapo G,'Ω το ομε cP4τήρο
ομένες σοους μεταξύ κορυφαίων ύηουονύν
«Εστίας" γιά τήν μυστική συνάντηση tonpal
"τό ΠΑΣΟΚ rivu'Aia
στημα ΣΥΡΙΖΑ καί νύ άρχοει ν
Ιοίησις Πανούση
ατά Άλέξη αι ΣΥΡΙΖΑ
Διαχρονικά
rooms
E NAI n nou
prou n ή διου Ο
nomakrar
«Γεννηθηκαν με το σημαδι τον Καν στο αριοτερο μαγου ο»
Titoten, είνα, κατά τον
Acrona no acevcuoio γιά
ότι έ
καρό αυξημένη ένασχόληση από την Μόσχα μέ
ό Deutsche Welle.
Kam. Eri mpmw
είναι ή πρώτη φορά noo ouupaivel Kam Ter00
Κοαγιά άσ uBaivetea ptr νά rix vooSpoumokn atv|
Οδύνη για την άπώλεια
έκπαιδευτού της Αεοοπο υας
τον «Ρουβίχωνυ» στο ΥΠΕΞ
αουν σαν
κά στην yes! προ- φωτογραφίζονται οι
Η σύνθεσις τής νέας
ΜΊΚΟ κι άπάνω τουρλα, που λένε
Ιστορικά ντοκουμέντα
duoprapuo:
tuo E. r Daadd @Ελ. 4)