Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
io!ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΑΠΑΞΊΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ mN ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ
www.olympiobimagr
ΑΝΑΧΗΜΑΤΗ MOE:
Η νέα σύνθεση
της Κυβέρνησης
AHOEKATEPONE
Χοηματοδότηση από
το Πράσινο Ταμείο
Nappp.pantu antanadw
με βα
NA: Ο μόνος
ανασχηματισμός mou
χραάζεται η χώρα
mmp panen
msannan:ής που γίνονται πανεπιστ,te
taa oiaadrta
Ευχαριστήριο
ΑΠΟ ΤΟ «V AO KOEKINOz ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
Οι περικοπές ή μη τον συντάξεων
na-ΑΠΟ 1ΗΕ ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Γατσιός . Γκούλης . Μπρουσκέλης
του Κ.Υ. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
Συγχαίρουμε
σημερα όλους Τους tmTu1όντες μαθητές μας
κα. Τους ευχόμαστε μια πετυχημίη
σταδιοδρομία και καλή φοηηΊη an
ΤΕΡΠΟΣ
νια να είστΕ gutoi που σε ένα χρόνο
ea atapuv Τα συνχαρητήρια μας
ΝΕηΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
και φέτος πρώτοι σΤις επΤυχίες
σης GE OPHTiKE1 [email protected]ΕΤΙΕΙ ΣΠΟΥΔΕΕ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 3
THA 23510 35079, FAX 23510 28178
E-MAIL : Irontprotypogail.com
T: 23520 33110www.torpos.gr
ΘΕΩΡΗ
θετικές & Τεχνολογικές.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
tnn, 2351074655, www.theerioedu.