Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΨΑΧΝΕΙ ΕΠΙΒΕΤΊΖΟ Ο ΠΕΤΡΑΚΕΖ
Κόντε τέλος και επίσημα
eil ir για τον ΠΑΣ
Αρ. Φύλλου 6166
Τμή 060€
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 | e-mail: info@neoagonesgr 1 www.neoagones.gr
Στο Δημαρχείο ο emKepol ός
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΨΑΧΝΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
της Καναδικής e0νικός
«Σαφάρι
Τον επικεφαλής της Καναδικής
ε8νικης αΠοστολης κωπηλασίας η
npoetoy100k της στα νερά της
λίμης Παμβίτιδας. Matt Draper
Kadig Ka' την Πρόεδρο κα τον
αντιπρόεδρο του Να τικοο Ομίλου
Ιωαννίνων Μάρ8α Παλακ Πάνου κα
γιατην εύρεση ροιτητικήςστένης
ouno της Ελληνικής Ομοσηονδίας
μάγκα, un°δεχτηκε x8ες το μεσημέστο Δημαρχεο Ιωαννίνων
αντιδήμαρχος Νικος Γκόλας, ο
ono1ος Πρόσφερε στον κ.
ένα αναμνηστικό δώρο.
Οι 12 Ένορκοι έρχονται
Tiáweva
Ka8e Ψηφοφορία τους και μια
μάχη, αλλα.. μια μάχη nou npene, να
κερδη8ei με μονο οπλο την αλη8εια!
Ποια 8α ειναι η ετυμηγορια τους;
Κου με τι «κόστο για τον κα8ένα
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ' Nan ,
ENOKIATETA
ENOIKIAZETA
ΟΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΟΙ 12 ΕΝΟΡΚΟΙ, σε σκηνο8εσία
ΚωνσταντΝας Νικολd8n, n sold
out napάσταση ταν τελευταιων
χρόνων. Εχοντας anoandou Bpa
ΕΝΟΙΚΊ ΖΕΤΑΙ ,ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ενδιαφερον Περισσότερων από
80.000 8εατών, συνεχΙΖΕΙ Υα 5η
Ο Δήμος Ιωαννιτών
Me την ανακοινυση τον Βάσεων εισαγιογης n ayuwa τυν νέων-nMov-φοιτητών και σπουδαστών ελαΒε τέλος
απαντά στους Ν.Α.
Ano το γρα elo tonou του Δημου
Ιωανν των λάΒαμε την Παρακάτω
σαν σε Σχολη του τόηου διαμονής τους. Καιμη0pei φέτος το npuro κριτηρι για την εηλη Σχολής να ηταν ο
τοηος διαμονης με τους Περισσοτερο S μαΑτες να εηλέγουν σχολες σε ΑΕΙ n TEI tng nong tous undpxan ομως
κι άλλοι nou 8α αναγκαστούν να μετακομισουν ΠΡοκεμνου να σπουδάσουν
onola και δημοσ 00
«Επτυχόντες»
Στο φυλλο της Πεμπης 24/8/2018
με βαθμολογία λίγο
Πάνω από το μηδέν
titho
4001 κότες nivouv το νερά » dnou
undpx υν δηλώσεις του Προέδρου
του ΣΥΑΝ, Ηλα ΑρΜτου, σχετικά
Ο, Πανελληνες eSeτάσεις για την
ελληκη οικογένεια an°τελούν μk
μεγάλη δοκιμασα. Το σύστημα nou
ακολουθείται τις τελευταιες δεκαετίες
και η λογικη nou κυριαρχεί "μαε
Παιδί μου γράμματα, οδηγεί σε μα
δικασ1. Me την &αφορά ότι μέχρι
και npn, λiya χρονα το Πανεπιστήμιο
μπορεί να eScoq άλζε μια επαγγελμα
τικη ar °κατάσταση' npdYpa nou
σημερα δεν συμΒαϊνΕΙ Παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις. Ωστόσο ο. Πανελ
Παρά τις Προσδοκίες Που καλλι!pΜε πιθανότητες και διαφ εύσεις
σε τελικά σε εναν nepop σμένο
ανασχηματισμό με «δες10, np6σημο.
ΝΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ