Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Σπάνιες εικόνες της Θεοτόκου
με τη δική Τους ιστορία
Τρίτη 14 Αυγούστου 2018
Αρ. Φύλλου 1.217
20-21
k Η Αγγελική Ηλιάδη περιγράφει το θαύμα που έζησε
μου έσωσε
σελ.5
«Ενα κέρμα είχε κολλήσει στην καρδιά μου»
Πασίγνωστο EOKETHN.AMANIAA
μοντέλο
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ
αστυνομικο
Διακοπές μετονιο της
Του και έπαιρνε μάτι
σελ.4
σελ.17