Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Αυυλανού Μύρυνος Τριανταφόλλο
τρομοκοατία
Tercierη 8 Αυγουστου, 2018
| ApeBu φύλ. 41121 l'ETX 1420v 'Tun 1
Σελήνη 27 ήμερών i Ανατολή ήλίου 63. Δύση 827
Ή Μόσχα άναγνοοίζει
τό ψευδοκράτος στήν Κύπρο
στήν ΑΤτική υετηΧ, ξαφηκά ό δημήτρης Κουφοντίνος στίς γροτιές Φυλακές Βόλου, Δεδομένου in oi ήμέρες φυλάκισης tkel μετρώνται
wert e
τότε ot ηερίοδο 18
ως 24 μηνών 0ά έχε; ουLTO
ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙ
την εξής ulan, 17
νους Της Πρώτης γενιός πού
littrKUspex; είχε emoquuvelei
τήματυας ή évervepin; ta6
0upo cucatpiriqu Tw
μί.reinvmτής Χάλκης. 'O 'Ερντογάν
Εναν "βουννστή τής δικτατορίας" (1976) Kai
Μπορει ή σχετική άναφορο
hiati
ας. Αφήνοντας&cana
τών ΜΑΤ (1960, μέ τό ΟΚΕ
νη ycνιά με μεταίχμιο τό 1983, 0rou μεσα στ
καί τουρκικής πλυυρας' ton
κανό στρατωτικό καί τόν οδηγό του, ό ό
ΟΙΧειοι ξένοι
MAp.m pop00 Χ Mamirou
ενινη στα νησια
κρατος ος Ενα e ops σε τοοοοου
Πλαφόν μελετ
ή ΡΑΕ-Αντιδρούν οί πρατηριούχοι
array pytowem poli ri
τε στάση Της tu000ε τή μικρη καί φτυχη χώρα
στρέφονταν tvcrvtov καποιων Άνεμονων τ
Αύξησις έξαγωγών
στο πρώτο εξάμηνο
Θέλουν να διώξουμε
Κινέζους 2.01 Ρώσσους
Ρώοοους νό arePXo νται από τον τόπο τους.
Η άλάνθαστη μέθοδος της σαχοράφας!
t00 Taoivot, M. Ααλανίδη
τού Ελευ ΚΕ. Σκιαδά (σελ.4)