Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΑΟΥ 9581 , ΕΤΟΣ 340 . TIMH 1.5 Ευρω . ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
ΣΤΑ ΥΨΗ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΛΟΓΩ AIRBNB
«ΑΠΟΓΕΙΩΟΗΚΑΝ»
NSETE
Πέντε
περιφερειες
μαζεύουν
το 90% των
τουριστικων
εσόδων
ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ
Σελ. 5
Η α α ήτηση ε οκ ασης κατακ ας στο κέντρο της Αθήνας σε οικονομιίας Τιμές μ 0 pa να αποδειχθεί ττανος αθλος για τον μέσο Έλληνα
και αυτό &on η τουριστική af ortoina των διαμε ιαμάτ w. η το pavb
μενο Airbnb. ει q ουσκώσει σε υπέρμετρο βαουό τις προσδοκίες των
a au r ση τα Tt
Η αρχή έγινε σε περ ο ς του κέντ ου που βρισκονται Υύρω από την
Ακρόπολη με mo χαρο τη στικό παράδειγμα το κακου αλλά και τα
E ap εια Ομως το φανόμενο σύμφωνα με παράγοντες της αγο ος έχει
αρχίσει Πρα.
κτ κα or ou und χει συνδεση με το
έχουν ανέβει αρκετο τους τελευταίους μήνες.
να επεκτείνεται κα σε άλλες περιοχές εκτός του κέντρου.
ιδιοκτ των και αρα τα evo
a nou or cu νουν δι r
ο και Τον ηλεκτρ κοταενοια
PEKOP
Πρωτοφανής
καύσωνας
σαρωνει
την ΕυρώΠη
Την Tprm τα αποκαλυπ ηρία
για το ελληνικό χρέος
Σελ. 6
ΑΝΑΝΕΩΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ
Γέρνουν
οι ywa1ες
με Πολλά Παιδιά
την πλάτη σε κυβέρνηση
και κόμματα
Σελ.7
Σελ 4