Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ-ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΝΩΜΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ eEPMHE
«Καμπανάκι» για καθαρισμό
οικοπέδων στη θεσσαλονίκη
Η εκκλησία πρώτη στην εμπιστοσύνη
ΤΟν δημοτών Θέρμης
Υποχρόοση Teov λιοκτηΤών ο καθαρισμός Tong, T, τονίστηκε στ
έκτακτη
όμος.ma0ιςθεομούς gmotnomuu; Ερεννα στο δήμο 6bppng. ΣΕΑ 3
τυπος
ΛΕΠΤΑ
an ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28-7-2018 / ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7179 , ΕΤΟΣ 251 www.typostes.gr
| ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ
ENOU ΤΗΣΚΑΚΙΝΑΡΑΕ
Ποςθαουθούν
78.000 δανειοληΤΙες
Δήμο θερμο κού
ΔΕΥΑΘ Θερμαικού με στόχο νυ
«Τα ΤΕΙ δεν θα
μ πανεπστημια»
Imarero
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΩ
σεμουσείαΤης
θεσσαλονίκης "
ΠΑΓΟ, ΕΥΟΥΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ
ελληνικά νοικοκυριά
Σε μί
mpio1μη απόφαση ο Apoοοτημίας
δο@ci iouK σύντομα λύση στο ζήτημα αυτό και
οώσα από
Ελλάδα, ανθΡωπους που είχαν
δεν έχουν μέ0p1 σήμερα TEPutm
σύμβαση σε ελβετικό φράγκο. Η
Απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμή,
του Αρείου Πάγουδίνει
ρότερη εκδοχή δεν έχουν ακόμη
καταστραφεί ΕΤομικά, czartk
μητικά και οκητνειακά. Το ιστο,
υπουργείο Πολιτι@po6 g LL
Αθλητισμού ιόης 28 Ιουλίου
ως τς 11 Α γούστου 2018
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ: ΣΤΑ 327 ΤΑ ΔΗΛΩΜΕΝΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ
χαιολογικού9 χώρους, lotop!
ΣΤΟΥΣ 87 ΟΙΝΕΚΡΟ, ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ!
Αποκαλύπτουν
σχέδιο εμπρησμών,
θάβουν τις ευθύνες
Σ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
«Η κλιματική
αλλαγή βασική
παράμετρο
αλλαγής σε όλης της τομείς
Της ΕΟνικής EnrpomiS για Την
ΠΡοουΡμοΤή στην Κλιματική
ευθυνών της. ΣΕΑ 8-10

Τελευταία νέα από την εφημερίδα