Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Διπλή ζημιά
για την υστε «
Epiu 6 23 t bor ex
lax νη 14
Π μπτη 26 Terdiov 2018
Neu oui 41110l'ET ς 142 wi Tun 1,50
μερών Άν to
'Εκρηκτικός μηχανισμός
ευρέθη στην Πεντέλη
«Σημάδεψαν» την P(ty Ίνα nui τόν MOQ(1δώνα οί δράστες . 45 οί έστίες τής 4xonac
asuie, Χλ.csuvE mww.tkmrT'
Suli, μαν την λη5η 1ot. Toutirlpoolan, lonjiunsu στο κ»-exvh..KnOntr
narre
11 εντοχίλιαου
διπλές
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28.07 ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
Αναίσθητοι!
ΤΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
οσηΚΚαμα rpoou, n Anσυντάξεις
'Επιχείρησις χατευνασμού τής οργής με παροχές
@m excuv avait en on Ευαύνης.
saimimail . Αμφισβητούνται
Μεταπολίτευσις
στα οημοσια Εργα
τά πολεονιχα έντάλματα
Καλλιχράτης, Κλεισθένης, πράσινα καιρώζ άλογα
mesoNeondiouri
UNESCO
wo drrd 2% ork ba0yt.od
T7fr,bpreoptimmm Tis
"amTonanen bren sai
adobivdriddaeso M.
ιστορικά ντοκουμέντα
iexas derodasu de