Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Η δυστυχία του
moremnom roupa
men Mepme omemb te beno
anol to ce o
1 Ιοιόν «ξένο δάκτυλο» υποπτεύεται
πάλι ό «σαϊνης» Ποωθυπουργός
ppa a ημερομηνία n00 avakolet μνήμες am
Την éevwn Tpoyu ia mc Kurpou την 23η .sou.
Srvuua xu φαντασυ σεις
Οταν οίδος όσπράς είρον ενετο την άσυμμετοη απαλ
Αλβανιχά
Tel ήμερα, πένθ
κρους
ος για τους 100 VE
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Στην Ούάσιγκτον
Πούτιν:
και μετά ΧΟιτική
«A.τορίες για
Υψηλού κινδύνου είναι ολόκληρη ή χώρα!
nh n makt
papot puns o art. >
«Ο ίδιο00u0μος