Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976
lenders nem
Κοφάλιξε χαμηλότερη έρ εση φορολο
.ημιτικοί στηρίζουν ΣΥΡΙΖΑ
στην έΚΧώοηση της Μάκέόονιάς
Το κείμενο της κεντροαριστέρής ελίτ-ηθοποιοί, καθηγητές, σχηνοθέτες
στα ή κατάργηση του ΦΠΑ, ή τρόικα επέβαλε
ανήκουν στον κύκλο Σημίτη, δπως τον
συνομιλητού τού Κυριάκου Μητσοτάομως ή άντιπολίτευση καί τά φιλικά της μέσα
Βοεφονηπια ά
«ενώνει» τι ΗΠΑ
Στόχος του Τραμπ ή άναγέννησις των Ρεπουμπλιχανών
σημεία της ένηλικίωσης κατά τήν έφηβεία. Μετατον νέο γύρο έπαφών του σέ Ν
χθές την συντήρηση τών «πυραμίδων» στα ύφιστάμενα έλληνοαλβανικά σύνορα τήν ένέπλεξε μέ τίς
συζητήσεις για τήν συμφ ωνία των δύο χορών, μ
λύσεις
τικέςδραστηριότητες κ.λπ.),δίδει στο έλληνικόκοΑυτές τίς μέρες παρουσιάζεται στήν Μ. ΒρεΠώς θά μπορούσε νά άλλάξει το
έντοο
Κεραμεικό άλλά ή μανία τής μyaTond δπου μεγάλωσα επασία» και άπό τήν&λλη πλαρά ή