Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Agrenda
ΕΝΘΕΤΟ
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Ap φΟΜυ 660
www.agronewsgr
agrenda@agronews y
Σάββατο 7 & Kupetici 8 Ιουλίου 2018
Kuti: 7744
tSSN 2241 9446
twn 3 B40
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
Εφτασαν 20 οι χώρες
που ζητούν άλλη ΚΑΠ
Ο κύριος που ξέρει
τι Παίζει με την κάνναβη
Kalaunón18156
277 2,76
τουλάχιστον νο καταλάβεις .
KAn. Πρώτου είνοι οι rdM x σελ. 40-41
Σπέρνει
προσδοκίες
το επ100μα
των 14.000
Πριμ 36,7 ευρώ
για ντόπιο σιτάρι
Είναι για όλους, φτάνει μόνο για 5.000 αγρότες
Αυτή τη φορά θα
έχει αΠΟζημιώσεις;
Πρωτοχρανη ανταπόκριση Παρουστόσο, τα πραγματα δεν είναι και
ξη μικρών VEo pY1κών εκμεταλλευσεων>, onus Προκύπτει και ano τα
Τηλεφωνηματα στην Agrenda, με
ασμό ms op ons, apopoov σε εκα
τονιάδεs χιλιάδεs avpotes, όμω$10
nooo tuv 70 εκατ. ευρυ) nou exci
FARMATSOVO
ΦΡΕΣΚΟ
DA ΊΔΟΥΡ42
Το δελεαρ είναι τα 14.000 Ευρώ Emo Kaxunam01 βλέηουν καί Πάλι
ΤΙΜΕΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
(ΑΕΠΤΑΚΙΑΟ)
δικαιούχο, εκ των orTORov μάλιστα
τα 9.800 τιχοο με την ένα η. Ω.
ξη μικροηολιτικε5KaiyEvvalES Προμηθε1ES συμβούλων. οελ.4. 10-11
ESH DONKEY MILK
ΕΛΛΑΑΑ
100 ml
16-18
Έκανε δουλειά
ο Πλατύκαμπος
Σε νέο πλαίσιο τώρα
ο Αγροτουρισμός
Τραπεζικά οι δαπάνες
στα Σχέδια Βελτίωσης
BAMBAKI
eo τη δ.openon ota
σελ.21-22, 36
Mrivoç Toc EB8. 27n
ΗΛΙΟΣ: Ανστολί, 0609-Δ on 20:50
ΣΕΛΗΝΗ: 24 ημερών
ΚΑΙΡΟΣ: Aiepio;