Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ανδρέου érto, Κρήτης Μιχαήλ Xantimémo, Αθηνα.
Apseu.quk 41091 ΤΕιος 1420v i Turn 1,50
veoo 20ηλι erreenannat opat pro pouponπισω απο τον
Ιανο Καυυενο
Πανικόβλητος θέλει άναθε(ng ηση τής Συμφωνίας για τούς «Μακεδόνας
Πρόσφυγες άπό Γε0μανία
Tengo aan
εξωτερική πολιτική
προσεχώς στην Σάμο
Άρχισαν οί προετοιμασίες στο άχριτικό νησί
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
στο χώρο Της NonoAvaro.
«11όλεμος» Βερολίνου.
Βιέννης για μετανάστες
κατά Κομμισσιόν
decennon rauno ar lie-deny.
'Ε, οχι 201 πρόβα κηδείας!
«Ο χοράτος καί
ανεξάντλητος
100noortium
to0 Ehet, I.amlal4
rvs naph Tà Toropo upy