Πρωτοσέλιδο Το Παρόν:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τριγμοί σε όλα τα κόμματα
νακαλυψαμε τον εχθρο: Εκκλησια φταιει
για όλα, Που βούλιαξε η χώρα και λαός
Μπάζει
από Παντού το
ΠΟΑΙτικό συστημα
και η
λύτρωση, κατά την κυβέρνηση, είναι η έκδοση διαζυγίου, Ποντάρονταs ότι έτσι θα Πάρει In pous
ΤΟ ΠΑΡΟΝ
1 ΙΟΥ
ΑΠΟθήκη δυστυχ σμένων η Ελλάδα
Mas τουs φορτώνει η Μέρκελ σε αντάλλαγμα για τα
δώρα τηs
«ΠΑΡΟΝ» δι- λοσσοί αμερικανικών
Αντί τα μεγάλα
το 2019 οι συντάξει, ενώ και
2020 όλο
onus κάθε ευρωπα!os nonins, μακριά από τη γη του πυρός και τns
καιώνεται
παϊκών συμφερόντων, onws γράι στο κόκαλο, να | ΘΑΡΡΑΛΕΑΙ ξο
Να φορτώσουν τ0US Προσφυγες σε άλλεs χώρες με Πρωστο σκαμνί τ
τώνταS Πρόσφυγες μεταξύ των
γουν από την πατρίδα του s και να
των χωρών του, Που σήμερα
σφέροντα s κάποια δώρα us
ί θέαπό τη Γερμανία προσφύγων, των
Ολα όσα συζητούν πίσω από τις κλειστές πόρτες του Μαξίμου
Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
Φταίει
Φταίει Γατί γεννήθηκε σε φτώχή χώρα, όηου ού
τε το ψωμί δεν είναι δεδομένο.
αιοια τουs μια χαρα ζουν Με ο,τ, no ει η καρδούλα του. . . και τον λογαριασμό τον Πληρώνουν οι
noles ημερομην!
παίζουν για εκλογέs
aus «δουλειέs» δισεκατομμυρίων που παίρνουν
Ποιο. Τραμπ, ΠΟΙΟΙ Τραμπ να
μα αυτού του παιδιού, όταν ο πλανητάρxns διέταξε να
Σπαράζει γιατί του πήραν τουs γονε1s του
Φτα ειειναι
δεν α το
λε γεννηθεί αυτούs ο
Μεγάλος ανασχηματισμός το φθ von
ρις τον Τσακαλά το
Η ζωή είναι μόνο για τουs λεφτάδες.
κλέβουν τον πλούτο τns xapas αυτού του παιδιού
και αναζητά Να αμογελ σε σ υτό
«Διαλύουν το s δήμο s
«Διαλύουν τουs δήμ0us», φωνάζει
Τι θα ε αγνείλει στη AEO
ει εκλογές το 2019, λένε κορυφαια στελέχη
Ρεπορτάζ στη σελίδα 9
την επόμενη Βουλή η συμφωνία για τα Σκόπια
το κόμμα έχει κ ατάρει, δεν αντ
n ΚΕΑΕ-Οδηγεί σε Παζάρια κα
ακυβερνησία η απλή αναλογική
Αλλο, αν τραμογελου, nara
Στόχ0s,
ση εναι as nvr εί
τίθεται, Πολιτισμένο
Με αλληλεγγύη.
160 δισ. ευρώ έχουν κρύψει"Ελληνες | | οι δημοτικές
σε με ane otts ore του ιανητη! -και ευρωεκλογ ελη γίνουν με
noooowns sms wach
νεναι0sp λ||
άρμα θεόν Πο ενας
αρμε ενα άγνωστο, μανεο δενεέρειτμπορεί να
010s θα το αγκαλιάσει;
1 να ηταν το
Ωρα να σηκωθούμε από τουs καναπέδε
1 nv ιοια ωρα, ο κοσμ0s εχασε 570 0ισ. οολ. τη δεκαετια τns οικονομ!Kns κρισns
Διαβάστε ακόμα στο «Π»
αρηάξειτοδιόαγκόσμιο ning Grou
και δουλειά$, και ΠΟλτικοί οπωσδήΠοτε) και
τον έχουν κρύψ
ει στα μεγαλύτερα offshore
οι συντάξε!s!
τns ληστε1as να ανέρχεται σε 8,2 τρισ
λογηθεί δεν θα κόβονταν, αν ετάν
οροΣτα χ ρια των «σκ ηρών» η ΝΔ
Σε πορεία χωρίs
γυρισμό οι ΑΝΕΛ
φτωχών συνταξιούχων, δεν θα μειωνόταν
θηκε, σύμφωνα με την έρευνα, κατά 6% (8,2
Τότε και τώρα
τοτελευταίτοναμιά εισ το 01,9
τρο. ο
ρεόσμιο
ϊόν, το γνωστό ΑΕΠ. Onws επιση
καθαριστο Εγχώριο ΠροZucman, er
ουρου
τα δυο Πόδια σεδύοβάρκεs»
τρισ. δολ., αντιπροσωπεύονταs δυόμισι φοΣΤΗΣΕΛΊΔΑ 14
Η προδοσία των Πρεσπών τηs μαύpns Κυριακns 1 7 Ιουνίου 2018 θα μείνει μελανή σελίδα στη νεοτάτη ΙστοΔεν είμαστε τελικά σε όλα στον πάτο
Δικαίωμα τ0US αν θέλουν να είναι
ορντινάντσεs του ΣΥΡΙΖΑ και τη:ΝΔ
στην αναγνώριση «μακεδονικήs» στοΤέταρτη σε υπερφορολόηση η Ελλάδα!
ρια, γλώσσα, «εθνότηταs» εδα
Σε μέρε
ξηρασία,το Ποτάμι!
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ
Σλάβων αλλά και στη δυνατότητα να
ασκούνται διώξε!s εναντίον τηs μεγίστηS ΠλειονότηΚαι αυτό οδηγεί στη γιγάντωση τηS Παραοικονομίαs
νων, που οενσυ
λλάδα τελεστ spas
Ennpo
λεεται μετα στη έκθεση στι
ΗΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑ ΜΑ, ΚΑΙ Εόλομι του ρο τερα αντο σε
ΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
λογι
απε
ο ν
σλαβόφιλο:Ν. Φίλns την εχαρακτήρισε «αλυτρωστα
ικανοποίησε όλεS tis απαιτήσε!stous και, σε
του
ρα μαs είναι τελευταία, Πολυ περισσότερο τα χρόνια τηs οικονομικns κατάρρευσηs των Πάντων. Είμαστε και στουs
Πρώτ0us λόγω τns abeas τσέπns του
3 πρωτοκλασάτα στελέχη τηs ΝΔ
πτουν περισσότερα έσοδα
μόσιο.
επικ
Η Ελλάδα έχει τον τέταρτο υψηλότεματοs τns EY Ελλάδ0s Στέφαν°s Μή
nous, λοιπόν, να μην πανηγυρίζουν οι Σκοπια
Κατά τη διάρκεια τη s ένοπλ ns ανταρσ1as του 1 9461949 το Κομμουνιστικό Κόμμα για να καν σει
τον επεκτατισμό του Βελιγραδίου, αναγνωρισ
Συμφωνα, λοιπον, με την ερευνα τns
The outlook forglobal tax policy
18», nou περιλαμβάνει εκτιμήσε!s
xcopes σε όλο
τον κόσμο, παραμένει βαριά και μη ανταςυ των χωρών του ΟΟΣΑ, τη στιγμη
στ1s γειτονικέs xoes οι συντελε
στες φορολόγησns των επιχειρήσεων
κυμαίνονται από 10% eos 12%, ενώ
στη χώρα μαs ο συντελεστής είναι 29%)
τη χωρα μαs στοιχεια, επισημαινει: «
μια περίοδο όπου εντείνεται ο διεθν s
ανταγωνισμό. Kaeus μια σειρά anoxopes μειώνουν τουs συντελεστέs του
ατα του Εφ
τα Πλεονά
Η αγωνία τηs Αθήναs
για τη «νέα εποχή» στην Τουρκία
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΥΝΕΧΕΙΑΣΤΗΣΕΛΙΔΑ14
ΤΥπολογίες! Οι νέοι «άρχοντεs» tns τηλεόραση
Ο Ερντογαν!σμ6s
Ευρώπη η Nova l H
ns League; | ΣΟΣΤΕ | | αΠΟκτά Beés ρίζεs
λειστός ή ανοι ds ο τελικός του Champio
ν Παραμένει η «αγαπημένη» τηs διαφήμισns των τραπεζών Ι τον
Τύπο