Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Το πνεύμα
τής νίκης
Δευτερα 11 Ιουνίου 2018
| Αριθμ. φυλ. 410711-Ετος 1420v ΙΤιμή 1,50
του Μανόλη Κοττάκη
ΓΝΩΡΙΖΩ φυσικά τί σημαίνει ή λέξη pride καί, μο«Ethnic pride» θάρρους
χαι ύπέρηφάνειας στην Κάσο
ou en bonn muoot
έθνοφύλακες ανδρες, στις γυναίκες τους με τις
νόμενης έντασης στις σχέσεις μας μέ τήν
Της ημέρας
Καλό σου ταξίδι, πρόεδρέ
Σήμερα |
ΠΕΝΝΕΣ
EnTTpérTE μου, σήμερα, νά άνα
να τήσεις μαίτου, κ picos στό γήπταν στό γήπεδο, κάθε φορά πού όποΣυ αγερμο
τού ότοίου ήγεται
κλ μο κά
προσοτικό Όταν άντπούείχε δώσει γιά κάποια tr τιχία
Τε κοντά στήν όμάδα καί, dpyinpa
ponos &n δέν dXE Τό τηλέφωνό μας δέν
λούσε μέ πάθος γιά τόν Πανθη cho.
χε νά κερδίσε
φορές τόν κορυφαίο
τε το άρθρο
«Τύπος και Γλώσσα»