Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕ ΩΣ 1 876
Σκόνη
| Αριθμ φύλ. 410691-Eros
άμικα νεις ούν ης
έμπιστευτική ενημερωση στα λες
11ος παράταση τής δανειακής
μετά το «ναυάγιο» στις αγορές
Ενοχλησις στο Μαξίμου για το «Βαθύ λαού
που ύπονομεύει την
καλώτου,
κυψε από την αναταραχή στις
μου από τον Πρόεδρο Τραμπ,
φαντάζει έξαιρετικά δύσκολο
που έχει αναλάβει (οχι και τόσο
ση τού μνημονίου καθως τά δάα τού 3ου μνημονίου δέν θά
τής χώρας, πού ένσωμάτωνεώς
προοπτική και την ρύθμιση τού
τού ίδιου τού Πρωθυπουργού.
ρίες, στο Μέγαρο Μαξίμου έπιδανειακή σύμβασις άνευ δρων
πλασιαστής μιας δυσαρμονίας
άπό δανειακά έσοδα και πολυΘεωρητικώς ένα σοβαρό υψος
λείψει πλήρως τον ΣΥΡΙΖΑ και θα πάει στον έποτά όποια αντιδρούσαν αντίθετα
από το κλίμα στις άγορές. 'Επί
τό πώς θά υποστηριχθεί ή εξοδος τής χώρας στις αγορές έν
πάντα υπό την προϋπόθεση οτι
δέν θα χρησιμοποιηθεί άπό τήν
Oi ΗΠΑ χαμηλώνουν
τιςΠΟοσδοκίες για ταΣκοπιά
σιώτηρή» παρέμβασις καί ή πο
ήπιε λίγο από τόν αγαπημένο του άνάμεικτο χυμό
σε άρισυνέχισε μου τώσουν πάρχεικ πει
άλλα άνοικτά ζητηματα τών Βαλ
προσπάθεια τής έπιλυσεως τής -σεις το
Σκοπιανού Προυπου
μέ απλή αναλογικη Η ληθεια ειναιότι καιαυτό
το σενάριο-το άπεύχομα-τό άκουσα πρόσφατα
σημαντικά δημόσια αξιώματα. Περισσότερο καί
από το ίδιο το έφιαλτικό σεναριο το οπο ο παρου
αρμόδιος για θέματα Ευρώπης και
Ευρασιας Ουές Μιτσελλ όοποιος
σμός «με
άλλες χώρες» προκειμενου νά γι
κά περιθωρια» προδιαθετει για πα
και τεκμήρια, μέ προβλημάτισε έκείνη την μέρα
Παρά θίν' αλός
Πάνε τά «Ποσειδώνια 2018», έρχονται τα έπόμενα
ΠΕΝΝΕΣ
"Εχοντας ζήσει (κα είμαι ετιχής
yi, a τό) τά «Ποσειδώνια» έκ τών
θε φορά δλο κα πΕρισσότεροι άπλοί
πολίτες hmod Tro ron TT vbee ηκοί
νοής Επον
στόσο, πού ήδη dot
στό πλοϊο μέ τήν μορφή τής ctmyol, bpe péres συστημάτων ΤΕρμήν Τνδεό πιλότος Του
Τά δυνατά φ Τα πού στοΌταν άνέλαβα τήν εύθύνη τής
peTise°ewst νέα γενιά, πού Trade
καί πού θά don καί που
κολοσσιαία του δύναμη. Kod μου
τών έγκανίων. 01 μακρόσυρτες όμ|
ματα άπόέαν λαγό. Πού
άπό τά πιό kartalTTΠοσειδώνια» στον Ενικό κορβανά,
άπό τά οδοχ ix, Tfg b δηλώσεις, τίς
ταιγίδα τών έξελίξεων καί στή Νουτιλία, στόν κλάδο όποίος υιοθετε
σω άπό τούς Αυερικανού, τους Kopt
άτες, τοός Κινέζους, τούς νδού, το