Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976
1065I
τος 1420v
Σελήνη 20 ήμερ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ της
Πρωθυπουργού άπέναντι στην παρελκυστιτακτική Ζάεφ δέν άποτελετώς φαίνε
του Γεωργίου Μπαμπινιώτη*
κε από έπίσημα χείλη
τών Σκοπίων στο ΝΑΤΟ
εντύπωση που μού δημιουργείται μετά άπό
η παρατήρηση των τ
από τό 1977, μέ προφανή αναφορά στην
θεται τήν συμφωνία μέ ένα καί
μοναδικό στόχο: νά διαχειριστούν τήν πίεση στό
ήάντεπίθεσις που θα
συμβιβασμός), και δεύτερον, έξον
Η άποψη αυτή άκουσα να έπατευξη λύσεως | ναλαμβάνεται κ
τεύσεις τους στην κοινή γνώμη και στον ξένο πασει
ίπρας
,Εξωτερικών Νίκος Κοτζιας προεναντι ολον Στόχος της, βεβαιος,
mavov
σθεί είτε χι. Διότι χωρίς συμφωνία, διαβατήριο
ένταξης σέ ΕΕ-ΝΑΤΟ γιά τά Σκόπια γιόκ. Ωστότεύσεως καί ή παροχή έξουσιοδοτήσεως από τουλάχιστον 1 55 βουλευτές. (145 ΣΥΡΙΖΑ, 5 Ποταμιού
πλην Αμυρ δυο ΑΝΕΛ Παπαχρι
στόπουλος Κουντουρά ειςεκ τού
ΚΙΝΑΛ Θεοχαρόπουλος ειςάνετι μοναδικό για τα χροστό βράδυ, στις 1 1 στήν ΕΡΤ, στήν
εκπομπή «Επόμενη Μέρα» μέ τόν
Σεραφείμ Κοτρώτσο, «ντοκουμέντα και πρακτικά τριών ετών από
τάαρχεία τού Υπουργειου Εξωτε
ρικών» γιά νά άποδείξειότι δήθεν
κή με
Πρακτικά της Διάσκεψης δείχνει χωρίς καμμία
αμφιβολια οτι στη Συναντηση αυτη συζη
κεύς συνέχεια λλων προηγηθεισών Διασκέ
προκειμένου να διαπραγματευθεί την παραμονή τής χωρας στο
ευ ρά. Και ας ειχε προηγηθεί λι
γεςήμέρες πριν τό ιστορικό δημοψήφισμα στο όποιο επνευσε άντιευρωπαικός άνεμος σε ποσοστό
άνω τού 60%. Ή Βουλή συμφώνηεκαιμέ 251 Ψηφους εξουσιοδοτησε τον κ. Τσίπρα νά διαπραγμα
πραγμάτευση-οί δήθεν απαιτήσεις των Σκοπίων
βλήθηκε μόλις άρχισαν πάλι τά
ΟΖάεφ θέλει ν
πλήξει τήν άντιπολίτευσή
σκοβεβάος,
θαςμπορεί
καποιοι άπό την Ένωση ΚεντροΑσιατικές γλώσσες κ
πώς θα μεταγραμμα
ρακτήρες
roman zation
βάσει ένός συστημα
ψηφοφορια παροχής εξουσιοδοτησος άρχες Ιουλίου, λίγο πριν
με ποιο δικαιωμα
ά διχάσει τήν ΝΔ καί τό Κίνημα Αλλαγής. Πώς
ριο» να τον ρωτ
ειναι έτοιμος να άναγνωρίσει «μυνογραφη μένα,
ερικών έπλέγει αυτή την χρονική συγκυρία για
φωνα με το sms που μας έστάλη χθές), γνωρί
λθεστό Κοινοβούλιο προς έγκριστου. Το μοντέλο αυτό-τής έξονται ότι έχει μπεί στόν πειρασμό νά
πια άοϋλοκληρωθεί κύκλος
σθούν οι «σκόπελοι» τών συλλαό Μαξίμου προσπαθεί να υποβαθμίσει), ή Κυβέρ'Ερωτηθείς άπό τον Διευθυντή
υπηρεσίας στρατ
40 μέ βάση την κτηθείσα πείρα
τι δέν αυτοσχε
ειδικά για το σύστημα μεταγραμματισμού τ
προτεινει οικο της συστημα
άσκεψη θέμα αναγνώρισης της ονομασίας της
υλασσόμενη ν
τής έθνικής αντιπροσωπειας και,
το μοντελοτού μνημονιου μέέξουσιοδότηση συγκατένευσε χ
πρα. Όταν άκούω οτι ο Νικος Κοτζιάς αποφασίζει
από την Ντόρα Μπακογιάννη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αντώνη Σαμαράδως τους καραμανλήδες-Κώστα και Κωνσταντίνο-ξέρω κατης Άντιπολιτεύσεος έπάνω στην
έθνική γραμμή του 2008 τήν οποία
μέλλον τό Κοινοβούλιο θα κληθεί
νά κυρώσει μέ δεύτερη κάλπη τήν
Υλώσσας τη
της διαχειρίσεως των έσωτερικών
μεθα. Κύριο σημείο αυτής της φάό έκανε τον περασμένο Δεκέμβριο, το κάκαι σήμερα,
την Παρασκευή διαρρέει σέ συγκεκριμένα έντυπα-γι' αυτό λέω ο
διαβάσεις. Όταν θα κλείσει ο κύκλος της έσωτεαπό Ίσπανία-Ιταλία
ικής διαχείρισης-ο Ζάεφ γνωρίζει ότι συνταγματική αναθεώρηση και erga omnes έ
νότητες μετά από έκλογές και δημοψήφισματότε θα περάσουμε στην έπόμενη φάση τ
μανία εναί καί αυτή
ΜΕΤΑ από μήνες άναμονής και
φωνίας στις Πρέσπες παρά τις άντιδράσεις, ψήφισή της άπό τό Σκοπιανό
θήσει στήν άντιμετώπιση τών άνσοτήτων μεταξύ των ευρωπαϊκών
ήθελε τό Παρίσι, άποτελούν άναμφισβητήτως ένα πρώτο σημαντικα7 ppi el έια eopedp
νήσει άπό τόν Οκτώα ριο
χώρων στους τ
στό ύπαΒοο σε ένα ά ό
Παγκρατίου. Αλσ0s
θερίας), που έχουν όριóv
νομικήένοποίηση. Δείχνουν άκό
Γάλλο Πρόεδρο
όσοναφορά την μεταρρύθμιση τής
Ευρωζώνης ένοψει και τής Συνόνοτομίας. Όσον άφορα στήν μετεξέλιξη του Ευρωπαϊκού Μηχανι.
σμού Σταθερότητος σέ Εύρωπαϊμη ότι ή Γερμανία έχει άρχισει να
άπομακρύνεταιαπότήνγραμμή της
σκληρής λιτότητος, πού παρ'ολίγο
έπί της συμφωνίας
EE-NATO, εκλογές στήν γείτονα καί τά ύπόλοιΆλλωστε οι έξελίξεις στήν,Ιταλία
ση στόν κόσμο.
στήν πάγια θέση τής Γερμανίας
σεως των
χρεών, πρότεινε ομας οι χώρες που
άντιμετωπίζουνδυσκολίες να βοηδάνεια
«περιορισμένου υψους». «Στόχος
μας είναι να είμαστε λίγο περισΣΑ
ή Μέρκελ έτάχθη για πρώτη φοΗ πρόβλεψη είναι οτι θα συμφωνήσουμε στο
όνομα «Βόρεια Μακεδονία» και τι το erga omnes
χημέ τις ΗΠΑ γιά τους δασμούς,
Τραν και τό κλίμα δεν άφηνουν και
πολλά περιθώρια έφησυχασμού.
Και τους τελευταίους μήνες ή Γερμανία ήταν σχεδόν άπο σα άπό τήν
προγραμμα ΕΟηλα σε ον
και Σιγκαπούρης και
ησε τον
napor
θηκε είναι γιατί πρέπει
δεν περνά από το Κοινοβούλιο της γείτονος
θα έχει ώς θέμα.
9.500 μιλίων. Η πτήσις
Ταμειο» τόνισε.
ναι άλήθεια
τιτάΣκόπια ζητουν νά με|
συνεχώς βάσει τών άποτελεσμά.
των του.
σέ Περιφέρεια
ήθελαν να κάνουν hei τήν
βόλτα τους, γιατί όλα
Airways (9.025 μίλια)
μαστε στά άεροπλάνα
ρει καί να μείνει σε αυτά!
ύπό τοός ήχου, μουσικής
Ex της θαλάσσης τά
οείττω
νη τού σνεμά άροϋάσχολείται καί μέ
Την παραγο
Πόσοι άραγε
ώσουν τυνεις; Πόσοι
πού μό οκαλά μπορΕ νά
προστασία τοϋπ ριβάλλο το"
Μακρυά άπό τήν θάλασσα, be
πού αο o aviza ή σταρυλή καί θάλλα
ήΕλαία, στά Μεσόγαα, πούφτί γά
ρετσίνα σήμερα μυρίζουν καμένη Krpo f n, tyn mworron τό άπόγευμα
άπό τόν προθυπουργό τής Χώρας τά
ουν στην
χώρα. Καί πολύ καλά κ El ό προουπουργός, πού καί σήμερα θά δηλώσει ύπτηρη ος γιά Τήναληνική ναυτιλία γιά το, Ελληνες ναυπλου5 καί
γιά τοΧΕλληνεςναυτικού, πού κρα
τάκα αρά και σιμα καί τά άκομη π ό
φιλικά πρό τό περιβάλλον πλοία άποτελούν χρέος καί μονοδρομο, doo
π pi άλλον EFvm Τό μελλον τών παδιών μος καί τώνπαδών του.
αιγαν τήν
τανιών;
στην Κόστα Ρίκα που ένα
Μάλλον λίγοι, διότι τό
του 1965, μέσα στην ζου|
ράσεις στόνκόσμο, σέδο τόνκόσμο,
άνε αρ ήτος φυλής χρώμα osfee
κότητο, μηνματα πού ποτέ δέν θά
Ποιό ειναι αύτό; Ότι μιά
φάλαινα πιλότος π θανε
στά άνοικτά της νοτίου
Ταιλάνδης διότι κατάπιε
80 πλαστικές σακούλες!
αφέροντα προορι
Ακλογή ΤΕΟΤΤΕαμπορειπιά ΕΧΕΤΕ στό Λακσάρ στην Σουηδία, στήν
Νέα Ζηλανδία, στην ΣωΑπό τά έλληνοαλβανι
του στά χέρια τους τό 2096 τών μ
ταφορών το
Ήταν χαρά μεγάλη νά ά ούς άπό
Ev av véo hmXE1ρηματια, πού τήν τΑπό τήν περασμένη ήδη
δομόπαγκοσμίου διά θαλάσπού άπό Τό 1982 όταν ό driuvnoros
πατρίδης Γ.Π. Λιβα ός Τδρυσε τήν
HELMEPA κοί προέταξε τήν προάείμνηστος
σεις των μεγάλων ναυτιλιακών hmτών
τόν στόλο του όμιλου Λάτση μι
ότευκτα κοί μοντέρνας τεχνολογίας
πλοια, νά άναφέρεται μέ Τόση efpin
vros, γιά τήν άνονά ση του υπορικού στόλου, γιά τήν άνάγκη μέν να
ώςτό μστο άγαθό.
σημαίνουν κάποια borro4υρια εύρώ
στόν σχεδόν &δειο Ενικό κορβανά,
δμορφα-mετα άπό 45 χρόνια στόν
Ελλάδα στήν κοουφή τοϋ κόσμου. Η
νκότερη δμως, Yeni, δείχνει άποφασΔιαβάστε τα άοθρά
όλον τών κλάδων ν πλοχώ ότα άκο ο πρ
ήαληνική πλο, d άτυχοΟλα Ο από πόδλ 50
νήρη ρυθμό τήςτεχνολογίο
μήν Sex
τήν ταυτότητα και
Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλος (σελ.2)
Πολλές καί μεγάλες οι συμρωνίες
θά κλείσουν, πολλά τά χέρια πού θά
σφ o vot σουτες πολυτελών οδοχείων, σέ dealing rooms» τραπα ών
καίνου τιλιακών μεγάραν, σμφωνίες
τιλιακά τής μεγάλης αύτής αληνικής
θαλα ονής οικογένειας νά λα (καί
τό έν d &τι γάτού'Ελλη estmxa
ρηματίες άλλά καί γιά δλας το κ vd05. πού άσχολούνται μέ Τήν ναντι
τού Τσαϊκόφσκυ ρίχνουν
φώς στήν κρυφή ομοφυάπάντησή του όταν ρώτησα ποϋ
doéc eron κλύταρα, μπροστά στήν
όθόνη Το Χρηματιστηρίου ή σέ belΣΕΛ 71